Misja

Misją Fundacji Amicus Renis jest propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy nefrologicznej, dzięki czemu podwyższamy standardy leczenia pacjentów dializowanych poprzez szkolenie personelu oddziałów dializacyjnych.

Fundacja Amicus Renis skupia się również na propagowaniu wiedzy na temat dializoterapii wśród pacjentów dializowanych oraz ich rodzin.