Zarząd Fundacji

1. Prezes Zarządu – dr inż. Anna Smoleńska

2. V-ce Prezes Zarządu – dr Michał Śmigielski

3. Skarbnik – dr Bartłomiej Jura

4. Sekretarz – dr Katarzyna Chojak-Fijałka

5. Członek Zarządu prof. Bolesław Rutkowski