menu główne

Program IV Sympozjum

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
Kraków 18 – 19. 10. 2019

Program

Patronat objęli:
Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne

Organizatorzy:
Fundacja Amicus Renis
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym

Miejsce obrad: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

piątek 18.10.2019  Warsztaty – Sala klubowa – Budynek socjalny AWF w Krakowie

10:00-13:00  Warsztat A – Fizjoterapeutyczne badanie zaburzeń napięcia mięśniowego obszaru miednicy
Teresa Gniewek

13:45-16:45  Warsztat B –  Trening funkcjonalny w rehabilitacji mężczyzn po radykalnej prostatektomii
Katarzyna Kucab-Klich

Uroczysta inauguracja Sympozjum – Sala bł. Jakuba przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie ul. Franciszkańska (wejście od strony Plant), godz.18.30

Wykład Bo nie jest światło, by pod korcem stało… wygłosi dr hab. Marek Pokutycki, prof. AWF

Sobota 19.10.2019
Obrady – Aula – Budynek Główny AWF w Krakowie

8:00-8:15 Oficjalne rozpoczęcie obrad

Sesja I:  Rehabilitacja pacjentów hemodializowanych

Moderatorzy: prof. dr hab. Marian Klinger, dr hab. Wioletta Dziubek, dr Katarzyna Chojak-Fijałka

8:15-8:45 Wpływ rehabilitacji na medyczne wskaźniki dializoterapii i jakość życia pacjentów
Marian Klinger

8:35-8:50 Wpływ wibracji generowanych przez urządzenie mechaniczne na skuteczność hemodializy; Ocena bezpieczeństwa chorych – badanie pilotażowe
Beata Hornik, Jan Duława, Czesław Marcisz. Wojciech Korchut, Jacek Durmała

8:50-9:05 Efekty 6-miesięcznego programu rehabilitacji domowej pacjentów hemodializowanych
Katarzyna Chojak-Fijałka, Urszula Chrabota

9:05-9:20 Ocena aktywności fizycznej za pomocą actigraphu i kwestionariusza IPAQ u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
Wioletta Dziubek, Mariusz Kusztal, Bożena Ostrowska, Łukasz Rogowski, Weronika Pawlaczyk, Katarzyna Nowińska, Małgorzata Stefańska, Tomasz Gołębiowski, Magdalena Krajewska, Marek Woźniewski

9:20-9:35 Przydatność urządzenia MyotonPro do oceny właściwości miometrycznych mięśni u pacjentów hemodializowanych
Łukasz Rogowski, Weronika Pawlaczyk, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Magdalena Krajewska, Marek Woźniewski, Wioletta Dziubek

9:35-9:45 Dyskusja

Sesja II: Wysiłek fizyczny a stan układu krążenia i wybrane parametry krwi

Moderatorzy: prof.dr hab. Kazimierz Ciechanowski, dr hab. Tomasz Gołębiowski, dr Wojciech Wołyniec

9:50-10:10 Taniec w rehabilitacji ruchowo-krążeniowej chorych dializowanych
Kazimierz Ciechanowski

10:10-10:25 Wpływ wysiłku fizycznego na toksyny mocznicowe uszkadzające śródbłonek naczyń
Wojciech Wołyniec, Joanna Giebułtowicz, Katarzyna Kasprowicz, Marcin Renke, Wojciech Ratkowski

10:25-10:40 Niepełnosprawność chorych dializowanych a stan naczyń krwionośnych
Tomasz Gołębiowski

10:40-10:55 Ocena wpływu aktywności fizycznej na stężenie sklerostyny w osoczu u chorych leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy
Agnieszka Turoń – Skrzypińska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Marchele–Myśliwiec, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Iwona Rotter, Kazimierz Ciechanowski

10:55-11:05 Dyskusja

11:05-11:30  Przerwa kawowa

Sesja III: Terapia zajęciowa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Moderatorzy: dr hab. Aneta Bac prof. AWF, dr hab. Bożena Ostrowska prof. AWF

11:30-11:45 Rola terapii zajęciowej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Aneta Bac

11:45-12:00 Terapia zajęciowa jako element poprawy jakości życia pacjentów dializowanych
Beata Skolimowska, Bożena Ostrowska, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Misztal, Wioletta Dziubek

12:00-12:10 Ryzyko upadku i lęk przed upadkiem u chorych dializowanych
Bożena Ostrowska, Tomasz Gołębiowski, Martyna Ignasiak, Aneta Łomnicka, Beata Skolimowska, Magdalena Krajewska, Wioletta Dziubek

12:10-12:20 Ocena czynności życia codziennego pacjentów przewlekle hemodializowanych
Urszula Chrabota, Katarzyna Chojak-Fijałka, Kubasiak Katarzyna

12:20-12:30 Edukacja pacjentów jako element procesu rehabilitacji – doświadczenia fizjoterapeuty
Celina Lupinska

12:30-12:40 Dyskusja

12:40-13:40 Przerwa obiadowa

13:40-14: 20 Sesja plakatowa – varia

Moderatorzy: dr Anna Szumilewicz, dr Marta Curyło, dr Wojciech Wolyniec

 • Stosowanie profilaktyki dysfunkcji mięśni dna miednicy przez kobiety w ciąży
  Agnieszka Mazur-Biały, Daria Kołomańska, Caroline Nowakowski, Marcin Opławski
 • Rodzaj przebytego porodu a przygotowanie w okresie ciąży – ocena porównawcza w kontekście stosowania profilaktyki dolegliwości okresu ciąży i połogu
  Caroline Nowakowski, Daria Kołomańska, Marcin Opławski, Agnieszka Mazur-Biały
 • Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozejście mięśni prostych brzucha
  Agnieszka Dudek
 • Częstość występowania rozstępu mięśni prostych brzucha u kobiet po porodzie siłami natury oraz czynniki ryzyka wpływające na występowanie tego problemu
  Aleksandra Michta
 • Siła mięśni brzucha u kobiet po porodzie fizjologicznym
  Dorota Drążkowicz
 • Ocena wiedzy i świadomości młodych kobiet na temat funkcji mięśni dna miednicy
  Agnieszka Prajsnar
 • Zastosowanie 6-minutowego testu marszowego w ocenie tolerancji wysiłku fizycznego u dorosłych, przewlekle hemodializowanych pacjentów – przegląd narracyjny
  Katarzyna Uliasz, Katarzyna Chojak-Fijałka

Sesja IV: Funkcjonowanie mięśni dna miednicy a zdrowie kobiet

Moderatorzy: prof. dr hab. Anna Marchewka, dr Pawel Szymanowski, dr Jerzy Friediger

14:20-14:35 Choroby uroginekologiczne – niedoceniony problem społeczny
Paweł Szymanowski

14:35-14:45 Związek wybranych czynników z parametrami mięśni dna miednicy w obrazie elektromiograficznym u młodych kobiet bez dysfunkcji układu moczowo-płciowego
Katarzyna Walicka-Cupryś, Karolina Kielar-Bar

14:45-15:05 Zespół hipermobilności konstytucjonalnej – uwarunkowania łączące zaburzenia w obrębie stóp i dna miednicy
Joanna Stodolna-Tukendorf

15:05-15:15 Wpływ treningu wibracyjnego całego ciała na mięśnie dna miednicy – przegląd narracyjny
Justyna Adamiak

15:15-15:30 Teleopieka w rehabilitacji mięśni dna miednicy – blaski i cienie
Urszula Herman-Wójtowicz

15:30-15:40 Dyskusja

15:40-16:10 Przerwa kawowa

Sesja V: Wyzwania rehabilitacji w okresie ciąży i połogu

Moderatorzy: dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, dr Marcin Opławski

16:10-16:25 Wpływ ciąży i porodu na mięśnie dna miednicy
Marcin Opławski, Agata Średnicka

16:25-16:40 Ocena strukturalno-funkcjonalna mięśni dna miednicy u pacjentek uroginekologicznych – najczęstsze dysfunkcje i nieprawidłowości
Agnieszka Mazur-Biały, Magdalena Soszyńska, Marcin Opławski

16:40-16:55 Ocena wpływu programu ćwiczeń z elementami typu „high impact” na funkcje mięśni dna miednicy u kobiet w ciąży
Anna Szumilewicz, Marcin Dornowski, Magdalena Piernicka, Aneta Worska, Agnieszka Kuchta, Jakub Kortas, Monika Błudnicka, Łukasz Radzimiński, Zbigniew Jastrzębski

16:55-17:10 Rozejście mięśni prostych brzucha a zaburzenia uroginekologiczne kobiet –perspektywa fizjoterapeuty
Magdalena Potoczek

17:10-17:20 Dyskusja

17:20   Zakończenie obrad
Ogłoszenie wyróżnienia za najlepszą pracę w sesji plakatowej

Komitet Naukowy
Dr Katarzyna Chojak-Fijałka – przewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Marchewka
Dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

Komitet Organizacyjny
Dr inż. Anna Smoleńska
Dr Urszula Chrabota
Dr Marta Curyło
Mgr Danuta Maliszewska-Sobieraj
Mgr Anna Chamerlińska

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie

Biuro IV Sympozjum
Fundacja Amicus Renis
www.amicusrenis.pl
sympozjum@amicusrenis.pl
tel. 792 990 737