menu główne

Program IV Sympozjum

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
Kraków, 18 – 19 października 2019 roku

Program*

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Organizatorzy:
Fundacja Amicus Renis
Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym

piątek 18.10.2019  Warsztaty – Sala klubowa – Budynek socjalny AWF w Krakowie

10:00-13:00  Warsztat A – Fizjoterapeutyczne badanie zaburzeń napięcia mięśniowego obszaru miednicy
Teresa Gniewek

13:45-16:45  Warsztat B – Możliwości wykorzystania treningu funkcjonalnego w rehabilitacji mężczyzn po radykalnej prostatektomii
Katarzyna Kucab-Klich

Uroczysta inauguracja Sympozjum – Sala bł. Jakuba przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie ul. Franciszkańska (wejście od strony Plant), godz.18.30

Wykład Bo nie jest światło, by pod korcem stało… wygłosi dr hab. Marek Pokutycki, prof. AWF

Sobota 19.10.2019 – Obrady – Aula – Budynek Główny AWF w Krakowie

Sesja Rehabilitacja pacjentów hemodializowanych

 • Wpływ rehabilitacji na medyczne wskaźniki dializoterapii i jakość życia pacjentów
  Marian Klinger
 • Wpływ wibracji generowanych przez urządzenie mechaniczne na skuteczność hemodializy; Ocena bezpieczeństwa chorych – badanie pilotażowe
  Beata Hornik, Jan Duława, Jacek Durmała, Czesław Marcisz. Wojciech Korchut
 • Efekty 6-miesięcznego programu rehabilitacji domowej pacjentów hemodializowanych
  Katarzyna Chojak-Fijałka, Urszula Chrabota
 • Ocena aktywności fizycznej za pomocą actigraphu i kwestionariusza IPAQ u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
  Wioletta Dziubek, Mariusz Kusztal, Bożena Ostrowska, Łukasz Rogowski, Weronika Pawlaczyk, Katarzyna Nowińska, Małgorzata Stefańska, Tomasz Gołębiowski, Magdalena Krajewska, Marek Woźniewski
 • Przydatność urządzenia MyotonPro do oceny właściwości miometrycznych mięśni u pacjentów hemodializowanych
  Łukasz Rogowski, Weronika Pawlaczyk, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Magdalena Krajewska, Marek Woźniewski, Wioletta Dziubek

Sesja Wysiłek fizyczny a stan układu krążenia i wybrane parametry krwi

 • Taniec w rehabilitacji ruchowo-krążeniowej chorych dializowanych
  Kazimierz Ciechanowski
 • Wpływ wysiłku fizycznego na toksyny mocznicowe uszkadzające śródbłonek naczyń
  Wojciech Wołyniec, Joanna Giebułtowicz, Katarzyna Kasprowicz, Marcin Renke, Wojciech Ratkowski
 • Niepełnosprawność chorych dializowanych a stan naczyń krwionośnych
  Tomasz Gołębiowski
 • Ocena wpływu aktywności fizycznej na stężenie sklerostyny w osoczu u chorych leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy
  Agnieszka Turoń – Skrzypińska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Marchele–Myśliwiec, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Iwona Rotter, Kazimierz Ciechanowski

 Sesja Terapia zajęciowa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

 • Rola terapii zajęciowej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  Aneta Bac
 • Terapia zajęciowa jako element poprawy jakości życia pacjentów dializowanych
  Beata Skolimowska, Bożena Ostrowska, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Misztal, Wioleta Dziubek-Rogowska
 • Ryzyko upadku i lęk przed upadkiem u chorych dializowanych
  Bożena Ostrowska, Tomasz Gołębiowski, Martyna Ignasiak, Aneta Łomnicka, Beata Skolimowska, Magdalena Krajewska, Wioletta Dziubek-Rogowska
 • Ocena czynności dnia codziennego pacjentów przewlekle hemodializowanych
  Urszula Chrabota, Katarzyna Chojak-Fijałka, Kubasiak Katarzyna
 • Edukacja pacjentów jako element procesu rehabilitacji – doświadczenia fizjoterapeuty
  Celina Lupinska

Sesja Funkcjonowanie mięśni dna miednicy a zdrowie kobiet

 • Choroby uroginekologiczne – niedoceniony problem społeczny
  Paweł Szymanowski
 • Związek wybranych czynników z parametrami mięśni dna miednicy w obrazie elektromiograficznym u młodych kobiet bez dysfunkcji układu moczowo-płciowego
  Katarzyna Walicka-Cupryś, Karolina Kielar-Bar
 • Zespół hipermobilności konstytucjonalnej – uwarunkowania łączące zaburzenia w obrębie stóp i dna miednicy
  Joanna Stodolna-Tukendorf
 • Wpływ treningu wibracyjnego całego ciała na mięśnie dna miednicy – przegląd narracyjny
  Justyna Adamiak
 • Teleopieka w rehabilitacji mięśni dna miednicy – blaski i cienie
  Urszula Herman-Wójtowicz

Sesja Wyzwania rehabilitacji w okresie ciąży i połogu

 • Wpływ ciąży i porodu na mięśnie dna miednicy
  Marcin Opławski, Agata Średnicka
 • Ocena strukturalno-funkcjonalna mięśni dna miednicy u pacjentek uroginekologicznych – najczęstsze dysfunkcje i nieprawidłowości
  Agnieszka Mazur-Biały, Magdalena Soszyńska, Marcin Opławski
 • Ocena wpływu programu ćwiczeń z elementami typu „high impact” na funkcje mięśni dna miednicy u kobiet w ciąży
  Anna Szumilewicz, Marcin Dornowski, Magdalena Piernicka, Aneta Worska, Agnieszka Kuchta, Jakub Kortas, Monika Błudnicka, Łukasz Radzimiński, Zbigniew Jastrzębski
 • Rozejście mięśni prostych brzucha a zaburzenia uroginekologiczne kobiet –perspektywa fizjoterapeuty
  Magdalena Potoczek

Sesja plakatowa – varia

 • Stosowanie profilaktyki dysfunkcji mięśni dna miednicy przez kobiety w ciąży
  Agnieszka Mazur-Biały, Daria Kołomańska, Caroline Nowakowski, Marcin Opławski
 • Rodzaj przebytego porodu a przygotowanie w okresie ciąży – ocena porównawcza w kontekście stosowania profilaktyki dolegliwości okresu ciąży i połogu
  Caroline Nowakowski, Daria Kołomańska, Marcin Opławski, Agnieszka Mazur-Biały
 • Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozejście mięśni prostych brzucha
  Agnieszka Dudek
 • Częstość występowania rozstępu mięśni prostych brzucha u kobiet po porodzie siłami natury oraz czynniki ryzyka wpływające na występowanie tego problemu
  Aleksandra Michta
 • Siła mięśni brzucha u kobiet po porodzie fizjologicznym
  Dorota Drążkowicz

Komitet Naukowy
Dr Katarzyna Chojak-Fijałka – przewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Marchewka
Dr hab. Piotr Mika, prof. AWF

Komitet Organizacyjny
Dr inż. Anna Smoleńska
Mgr Urszula Chrabota
Dr Marta Curyło
Mgr Anna Chamerlińska
Mgr Danuta Maliszewska-Sobieraj

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie