menu główne

Opłaty

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
Kraków, 18 – 19 października 2019 roku

Opłaty

Zgodnie z regulaminem Sympozjum § 2.1 w zależności od formy uczestnictwa przewidziano następujące opłaty:
Uczestnik Sympozjum w ramach opłaty konferencyjnej otrzymuje:
♦ materiały konferencyjne
♦ obiad oraz udział w przerwach kawowych w dniu 19.10.2019 r.
♦ certyfikat potwierdzający udział w Sympozjum

Dodatkowo można opłacić udział w warsztatach i uroczystej kolacji zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.

Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Osoby, które chcą otrzymać certyfikat uczestnictwa muszą wypełnić formularz rejestracyjny.

Dodatkowo można opłacić udział w warsztatach, przerwach kawowych, obiedzie i uroczystej kolacji zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.

Opłaty uczestników sympozjum w złotych polskich (PLN)
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Opłaty Uczestnik Student/
Doktorant
Osoba biorąca udział jedynie w warsztatach
Opłata konferencyjna 120.00 nie wnosi nie wnosi
Warsztat A   75.00 100.00 100.00
Warsztat B   75.00 100.00 100.00
Obiad
i przerwy kawowe 19.10.2019
w ramach opłaty konferencyjnej   25.00 nie dotyczy
Uroczysta kolacja 18.10.2019 130.00 130.00 130.00

Opłatę za udział w Sympozjum należy przesłać na konto:
Fundacja Amicus Renis
Al. Kijowska 32/5
30-076 Kraków
BNP PARIBAS 86 1750 0012 0000 0000 3239 4809

tytułem: udział w IV Sympozjum, podając w przypadku:
♦ opłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres
♦ działalności gospodarczej (np. gabinetu prywatnego): nazwę, adres, NIP
♦ rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata