Program III Sympozjum

Program*
III Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

 

Program Sympozjum w PDF

Termin: 20 – 21.10.2017

Miejsce obrad: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

Organizatorzy:

Fundacja Amicus Renis

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

piątek 20.10.2017 Warsztaty

9:00 – 10:30    Warsztat A – Anatomia palpacyjna obszaru miednicy
T. Gniewek

11:00 – 12:30 Warsztat C – Trening dna miednicy wg koncepcji Bebo jako profilaktyka nietrzymania moczu w okresie ciąży
M. Curyło

13:00 – 14:30 Warsztat B – Inkontynencja – jak zapobiegać, łagodzić, leczyć treningiem dna miednicy według metody Benity Cantieni
M. Żarnowska

15:00 – 16:30 Warsztat D – Znaczenie metody biofeedback i TENS w prowadzeniu uroterapii u dzieci
i młodzieży

K. Józefowicz

 

Uroczyste otwarcie Sympozjum – Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39

Wykład „Od lotniska do Muzeum Lotnictwa” wygłosi Krzysztof Radwan – Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego


Sobota 21.10.2017

8:00 – 8:15 Uroczyste rozpoczęcie obrad

Sesja I: Aktywność fizyczna a funkcjonowanie nerek

8:15 – 8:40 Wpływ wysiłku fizycznego na nerki – co zalecać, a czego zakazać?
K. Ciechanowski

8:40 – 8:55 Funkcja nerek u uczestników 100 kilometrowego biegu
W. Wołyniec, W. Ratkowski, K. Kasprowicz, Z. Jastrzębski, S. Małgorzewicz, M. Renke

8:55 – 9:15 Rola wysiłku fizycznego w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego i nerek
M. Holecki

9:15 – 9:25 Dyskusja

9:25 – 9:30 Przerwa

 Sesja II: Praktyczne aspekty rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

9:30 – 9:45 Możliwości usprawniania chorych nefrologicznych w ramach NFZ
z punktu widzenia lekarza rehabilitacji

B. Wruk

9:45 – 10:00 Domowa rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów przewlekle hemodializowanych
K. Chojak-Fijałka, U. Chrabota, K. Kubasiak, M. Śmigielski, E. Benedyk-Lorens

10:00 – 10:15 Ocena czynników wpływających na przestrzeganie zalecenia aktywności fizycznej przez chorych hemodializowanych zaplanowanych do programu zorganizowanej rehabilitacji ruchowej
B. Hornik, J. Duława, J. Durmała, J. Szewieczek

10:15 – 10:30 Siła mięśni a gęstość kości u pacjentów dializowanych
W. Dziubek, M. Kusztal, Ł. Rogowski, K. Bulińska, A. Zembroń-Łacny,
W. Pawlaczyk, K. Baranowski, T. Gołębiowski, M. Klinger, M. Woźniewski

10:30 – 10:45 Ocena wydolności fizycznej i funkcji mięśni z uwzględnieniem parametrów elektrofizjologicznych u pacjentów dializowanych z powodu niewydolności nerek uczestniczących w programie ćwiczeń
Ł. Rogowski, M. Kusztal , K. Bulińska, A Zembroń-Łacny, T. Gołębiowski,
W. Pawlaczyk, M. Klinger, M. Woźniewski, W. Dziubek

10:45 – 10:55 Dyskusja

10.55 – 11.25 Przerwa kawowa

Sesja III: Rehabilitacja pacjentów po transplantacji nerki

11:25–11:45 Podstawy przeszczepiania i allokacji nerek. Zasady rehabilitacji we wczesnym okresie pooperacyjnym
B. Niekowal

11:45–11:55 Proces rehabilitacji pacjentów we wczesnym okresie po przeszczepie nerek – model krakowski
Z. Gruca, M. Kozerska – Drygała, D. Batycka – Stachnik

11:55–12:05 Wpływ blizny pooperacyjnej po usunięciu nerki na funkcjonowanie pacjenta
M. Popajewski, J. Łupina, R. Choina, K. Kaleniecka, A. Wójcik-Załuska

12:05 – 12:15 Dyskusja

12:15 – 13:15 Przerwa obiadowa

 Sesja IV: Plakatowa 13:15 – 13:45

♦ Poziom otłuszczenia ciała a problem nietrzymania moczu u kobiet po 50-tym roku życia – doniesienie wstępne
J. Dryja, M. Curyło, A. Suder

♦ Problem nietrzymania moczu u kobiet po porodzie – próba oceny.
B. Waśko

♦ Ocena skuteczności treningów prowadzonych zmodyfikowaną metodą Pilatesa w przewlekłych bólach kręgosłupa oraz wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet w okresie klimakterium i senium
K. Gawlińska

♦ Porównanie dobrostanu kobiet po CC i po PSN w pierwszych 3 dobach od porodu
M. Potoczek, J. Głos

♦ Rozejście mięśni prostych brzucha u kobiet w okresie wczesnego połogu
M. Potoczek, A. Jarosińska

♦ Ćwiczenia mięśni dna miednicy a występowanie nietrzymania moczu w okresie ciąży i połogu
D. Kołomańska, M. Maj, D. Panicz

♦ Problem nietrzymania moczu wśród kobiet po 35 roku życia
J. Wąsowska

♦ 2 minutowy test chodu w miejscu jako alternatywa dla 6 minutowego testu korytarzowego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
W. Pawlaczyk, J. Laprus, A. Zamorska, A. Malik, W. Dziubek

♦ Prawidłowe żywienie pacjentów z chorobami nerek i układu moczowego jako jeden z elementów rehabilitacji
M. Szczypkowska, M. Pach

Sesja V: Rehabilitacja dzieci z chorobami nerek i układu moczowego

13:45 – 14:05 Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
z chorobami nerek

A. Żurowska

14:05 – 14:20 Podejmowanie wysiłku fizycznego przez dzieci hemodializowane
D. Runowski

14:20 – 14:35 Sport dzieci po transplantacji nerki
J. Rubik

14:35 – 14:50 Indywidualne programy terapeutyczne zgodne z ICF dla pediatrycznych pacjentów nefrologicznych
M. Gasińska

14:50 – 15:00 Dyskusja

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

 Sesja VI: Rehabilitacja dorosłych z chorobami układu moczowego

15:15 – 15:30 Ginekologia estetyczna w zaburzeniach statyki narządu rodnego
– zalety i wady

K. Stangiel –Wójcikiewicz

15:30 – 15:45 Małoinwazyjne zabiegi w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (Urethral Bulking)
W. Smoleński

15:45 – 16:00 Neuralgia nerwu sromowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
A. Kreska-Korus, T. Gniewek , J. Adamiak, W. Kolawa

16:00 – 16:10 Wykorzystanie metody EMG biofeedback w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
M. Hawajska, A. Kulis

16:10 – 16:20 Opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie rozwiązania telemedycznego w profilaktyce i terapii wysiłkowego nietrzymania moczu
U. Herman-Wójtowicz, H. Huras

16:20 – 16:30 Bezinwazyjna terapia nietrzymania moczu SALUS -TALENT URO – ocena wyników terapii uzyskanych w programie pilotażowym
M. Pelczarska, M. Wiecheć

16:30 – 16:40 Krótkoterminowe efekty głębokiej stymulacji elektromagnetycznej u kobiet z nietrzymaniem moczu
K. Walicka-Cupryś, R. Skalska-Izdebska

16:40 – 17:00 Dyskusja

17.00 Zakończenie obrad

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie