I Krakowskie Dni Dializoterapii

 

W dniach  15 – 16 października 1993 roku doc. dr hab. med.  Olgierd Smoleński wraz z Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie zorganizował po raz pierwszy Krakowskie Dni Dializoterapii. Docent Smoleński niestrudzony w walce o dobro pacjenta, niezwykle zaangażowany w sprawy dializowanych był inicjatorem tego spotkania i jak historia pokaże jeszcze wielu kolejnych, cieszących się wielkim zainteresowaniem. Celem tego sympozjum było wypracowanie wspólnych metod leczenia i tym samym polepszenie życia chorych dializowanych. Powołana w 1994 roku przez docenta, jednego z głównych pięciu Fundatorów Fundacja Amicus Renis miała na celu popularyzację wiedzy na temat chorób nerek, ich zapobiegania i leczenia. KDD to ogólnopolskie spotkanie lekarzy, pielęgniarek, techników i dietetyczek, czyli wszystkich wspólnie pracujących, aby radzić nad problemami dializoterapii w naszym kraju.

Uroczyste otwarcie I KDD odbyło się w Szpitalu im. L.Rydygiera. Dokonali go Dyrektor Departamentu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dr med. Irena Marcinek i Dyrektor Szpitala dr med. Andrzej Hydzik oraz doc. Olgierd Smoleński. Obecny na uroczystości był też Dyrektor Szpitala ds. technicznych Antoni Jagoda oraz naczelna pielęgniarka szpitala Danuta Prokopczak. Kwiatami powitani zostali profesorowie: Zofia Wańkowicz i Zygmunt Hanicki. Uroczysty obiad odbył się w Restauracji Wierzynek, po którym część gości udała się na kabaret do Piwnicy pod Baranami, a część na Krakowski Kazimierz do Restauracji Ariel, gdzie odbył się koncert muzyki rosyjskiej, cygańskiej i żydowskiej w wykonaniu zespołu Kamerata.

Obrady miały miejsce na terenie szpitala. W skromnych warunkach ponad 250 uczestników brało udział w sesjach, w których odbyły się pierwsze referaty, dyskusje i wymiana doświadczeń. Były one podstawą do wyciągnięcia wniosku, że istnieje potrzeba takich spotkań. Postanowiono zatem je kontynuować.