III Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach 7 – 9 września 1998 roku Fundacja Amicus Renis wraz z Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie zorganizowała III  Krakowskie Dni Dializoterapii. Gala otwarcia odbyła się w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Władysław Stróżewski p.t.: “Człowiek istota zależna”.

Podczas uroczystego otwarcia promowane były podręczniki: „Dializoterapia w codziennej praktyce” (wyd.1994) i „Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej” (wyd.1994) – oba pod redakcją B. Rutkowskiego.

Na zakończenie odbył sie koncert “Grupy Pod Budą”, krakowskiego zespołu wokalno-instrumentalnego, grającego muzykę z gatunku poezji śpiewanej.

Obrady w kolejnych dniach odbywały się w Nowohuckim Centrum Kultury. W 3 salach 650 uczestników wysłuchało 92 wykłady w 20 sesjach. Wśród nich w jednej było forum dyskusyjne, a w jednej dyskusja okrągłego stołu. Tematy obrad były następujące:

♦ Postępy w alternatywnych metodach oczyszczania pozanerkowego
♦ Powikłania u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych hemodializami
♦ Leczenie zaburzeń krążenia u chorych dializowanych
♦ Kierunki rozwoju technik dializacyjnych (forum dyskusyjne)
♦ Ostra niewydolność nerek
♦ Bilans wodno–sodowy u chorych dializowanych
♦ Pielęgniarka wobec problemu jakości dializy
♦ Leczenie nadciśnienia u chorych dializowanych
♦ Bezpieczeństwo pracy w stacjach hemodializ
♦ Infekcje bakteryjne u chorych hemodializowanych
♦ Indywidualizacja dializoterapii (dyskusja okrągłego stołu)
♦ Żywienie chorych dializowanych
♦ Nowe rozwiązania techniczne – centralna dystrybucja płynu dializacyjnego (sesja wyjazdowa do Kliniki Nefrologii CM UJ)
♦ Trudna przetoka – kontynuacja tematu
♦ Optymalizacja leczenia dializami otrzewnymi (cz. 1 i 2)
♦ Kliniczna ocena chorych rozpoczynających dializoterapię
♦ Adynamiczna choroba kości
♦ Dyslipidemie u chorych dializowanych
♦ Wybrane problemy stacji uzdatniania wody

W konferencji wzięło udział 28 wystawców oferujących sprzęt i aparaturę do dializoterapii oraz produkty.