IX Krakowskie Dni Dializoterapii

 IX Krakowskie Dni Dializoterapii, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego miały miejsce w dniach 2 – 4 września 2010 roku. Wśród zaproszonych gości byli Prezes Izby lekarskiej – dr Jerzy Friedigier i  Izby Pielęgniarskiej – mgr Tadeusz Wadas.

            Uroczystość otwarcia odbyła się tradycyjnie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny pt.: “Jan Paweł II – lekarz dusz”  wygłosił prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Podczas uroczystości prezes PTN prof. Jacek Manitius zwrócił szczególną uwagę na rolę pielęgniarek, które brały czynny udział w rozwoju dializoterapii. Głęboki ukłon organizatorzy KDD skierowali do 7 pielęgniarek, które były pionierami dializoterapii w Polsce. Są nimi: Felicja Mielcarska i Małgorzata Liberska z Kliniki prof. Roguskiego w Poznaniu, Anna  Berezowska ze stacji  dializ otrzewnowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Lena Geniusz ze stacji dializ w Zgierzu, Leokadia  Wilczyńska  i  Teresa Smolnik ze stacji dializ  w Instytucie Pediatrii w Krakowie. Wyróżnione pielęgniarki otrzymały obrazy z Krakowa. Pani mgr Małgorzacie Liber Prezydent  Jacek Majchrowski wręczył medal Honoris Gratia. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyła, będąc gościem honorowym KDD – Pani Maria-Teresa Parisotto – Bachelor of Science w dziedzinie pielęgniarstwa, Fresenius Medical Care, pracująca od 34 lat na rzecz pacjentów dializowanych.

Na zakończenie uroczystości wystąpili aktorzy z Piwnicy pod Baranami z programem artystycznym: „Piwnica w dializie czy dializa w Piwnicy “.

Obrady miały miejsce w Nowohuckim Centrum Kultury. Niespełna 1300 osób uczestniczyło w  42 sesjach (wśród nich konferencja ekspertów, sesja okrągłego stołu i warsztaty rehabilitacyjne oraz warsztaty walki ze stresem), na których wygłoszono 152 wykłady.  Ich tematyka była następująca:

 • ♦ Nerkowa regulacja gospodarki sodowej. Nowe aspekty patologiczne i lecznicze
 • ♦ Bariery w dializoterapii otrzewnowej – mity i fakty
 • ♦ Chory z niewydolnością wątroby i niewydolnością nerek – problem interdyscyplinarny
 • ♦ Dializoterapia i przeszczepianie nerki – trudne problemy i własne doświadczenia
 • ♦ Standardy hemodializy – co to znaczy?
 • ♦ Problemy regulacji ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych
 • ♦ Problemy kardiologiczne starzejącej się populacji chorych dializowanych – aspekty praktyczne
 • ♦ Psychologia w codziennej praktyce medycznej
 • ♦ I warsztaty nauki walki ze stresem
 • ♦ Opieka nad pacjentem dializowanym
 • ♦ Leczenie dializacyjne szpiczaka plazmocytowego
 • ♦ Czy należy obawiać się leków generycznych?
 • ♦ My i nasze działania – I sesja pacjentów dializowanych
 • ♦ Problemy z dostępem naczyniowym do dializ
 • ♦ Przygotowanie pacjenta do zabiegu przeszczepienia nerki
 • ♦ Antykoagulacja podczas hemodializy
 • ♦ Czy rzadziej znaczy lepiej? (konferencja ekspertów)
 • ♦ Nefrologia wieku podeszłego
 • ♦ Dylematy etyczne przewlekłej terapii nerkozastępczej
 • ♦ Aktualne problemy logistyki transplantacyjnej
 • ♦ Niewydolność serca i nerek u chorych z wybranymi schorzeniami ogólnoustrojowymi
 • ♦ Rehabilitacja chorych dializowanych
 • ♦ Kwasica w chorobach nerek
 • ♦ Kontrowersje w nefrologii
 • ♦ Efektywność terapii nerkozastępczej (dializy) a funkcja nerki w fizjologii
 • ♦ Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B w stacjach hemodializ – jest problem, czy go nie ma?
 • ♦ Co nowego w PChN? (sesja okrągłego stołu)
 • ♦ Kontrowersje wokół nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek
 • ♦ Praktyczne aspekty dietoterapii pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • ♦ Z codziennej praktyki dializacyjnej
 • ♦ Przewlekły ból u chorych dializowanych – przyczyny, postępowanie
 • ♦ Powikłania w długo działających przetokach
 • ♦ Badanie właściwości fizycznych naczyń tętniczych u chorych z przewlekłą choroba nerek
 • ♦ Dializoterapia u dzieci
 • ♦ Woda jako lek
 • ♦ Co nowego w zwalczaniu zakażeń dostępu naczyniowego – czy rodzi się nowy standard?
 • ♦ Współdziałanie – II sesja pacjentów dializowanych
 • ♦ I warsztaty. Rehabilitacja osób ze schyłkową niewydolnością nerek w ramach programu „Akademia Pacjenta” finansowanego ze środków Fundacji AMGEN
 • ♦ II warsztaty Rehabilitacja osób ze schyłkową niewydolnością nerek w ramach programu „Akademia Pacjenta” finansowanego ze środków Fundacji AMGEN
 • ♦ II warsztaty nauki walki ze stresem

Spotkanie towarzyskie tradycyjnie odbyło się w NCK w piątek wieczorem podczas, którego wystąpili: Grzegorz Turnau z recitalem „Wieczór sowich piosenek”, Franciszek Makuch „Moje miłości, mój collage” oraz Mieczysław Czuma i Leszek Mazan „Madame, wkładamy dziecko z powrotem…”

W konferencji wzięło udział 29 wystawców prezentujących swoje produkty. Podczas IX Krakowskich Dni można było obejrzeć wystawy: Janusza Ostrowskiego “Nasza droga ….” (z historii dializoterapii polskiej), Krzysztofa Kmiecia “Ex libris Eskulapa” oraz Malarzy Nowej Huty.