Rejestracja i opłaty

REJESTRACJA I OPŁATY NA III OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

♦ Rejestracja rozpoczyna się 7 kwietnia 2017 roku.

♦ Opłata konferencyjna  do 30.09.2017 roku wynosi 200 zł.

♦ Po 30.09.2017 roku  opłata  wzrasta do 300 zł.

♦ Zakwaterowanie we własnym zakresie.

♦ Pierwsi autorzy wystąpień i posterów zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

 

WARSZTATY

♦ Każdorazowa opłata za  uczestnictwo  w warsztatach wynosi  50 zł.

♦ Dla osób z nie będących uczestnikami Sympozjum opłata wynosi 100 zł.

♦ Ilość miejsc  jest ograniczona (maks. 20 uczestników).

♦ Potwierdzeniem zapisu na warsztaty jest zaksięgowanie wpłaty.

 

OPŁATY

♦ Opłatę za udział w Sympozjum należy przesłać na konto Organizatora:

Fundacja Amicus Renis
Al. Kijowska 32/5
30-076 Kraków
Raiffeisen Polbank 86 1750 0012 0000 0000 3239 4809

tytułem: Udział w III Sympozjum, podając w przypadku:

♦ opłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres, NIP

♦ działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP

♦ rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata