Streszczenia – wytyczne

Prosimy o zachowanie układu:

Tytuł

Autor/ Autorzy

Afiliacja

Wprowadzenie

Cel

Materiał

Metoda

Wyniki

Wnioski

W streszczeniu nie należy umieszczać, tabel, wykresów, rycin, fotografii ani wykazu piśmiennictwa.

Powinno zawierać około 300 słów.

Streszczenie należy przesłać do dnia 30.04.2017 roku.

na adres mailowydanuta.maliszewska@amicusrenis.pl