V Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach 5 – 7 września 2002 roku Fundacja Amicus Renis wraz z Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie zorganizowała V Krakowskie Dni Dializoterapii. Uroczystość otwarcia odbyła się w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny: “Trudne problemy w prawie i medycynie”  wygłosił prof. Andrzej Zoll.

Podczas uroczystego otwarcia odbyła się promocja przewodnika dla pacjentów “Dializoterapia” pod redakcją Bolesława Rutkowskiego (wyd. II poprawione i rozszerzone) oraz czasopism: „Nefrologia i nadciśnienie tętnicze” – wydawnictwo Czelej i „Dializa i Ty” – wydawane przez Fundację  Amicus Renis dla pacjentów.

W programie artystycznym wystąpił wspaniały krakowski aktor Jan Peszek w monodramie “Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego”, trzymając w napięciu audytorium i zaskakując coraz to nowymi akcjami.

 

Obrady w kolejnych dniach odbywały się w 3 salach Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie w 18 sesjach wygłoszono 76 wykładów. Odbyły się 2 konferencje okrągłego stołu, jedna sesja wyjazdowa do Kliniki Nefrologii CM UJ oraz jedna sesja satelitarna. Udział wzięło ponad 900  uczestników. Problemy poruszane podczas zjazdu były następujące:

♦ Aspekty praktyczne gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowe
♦ Estrogeny u kobiet dializowanych – tak czy nie?
♦ Optymalizacja leczenia erytropoetyną (konferencja okrągłego stołu)
♦ Problem przetoki u chorych na cukrzycę
♦ Dostęp naczyniowy – najważniejsze problemy i możliwości rozwiązania w świetle własnych doświadczeń
♦ Ostre zespoły wieńcowe (OZW) u przewlekle dializowanych
♦ Wpływ wczesnego leczenia zachowawczego na wynik leczenia nerkozastępczego
♦ Heparyny w dializoterapii
♦ Zaburzenia układu pokarmowego u chorych dializowanych
♦ Ciąża u kobiet z chorobami nerek i leczonych nerkozastępczo
♦ Techniki konwekcyjne w nefrologii
♦ Czy możemy poprawić przeżycie i jakość życia chorych na cukrzycę przewlekle dializowanych
♦ Zalety i wady centralnej dystrybucji koncentratu – 5-letnie doświadczenie w jej stosowaniu (sesja wyjazdowa do Kliniki Nefrologii CM UJ)
♦ Cystatyna C – nowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (sesja satelitarna)
♦ Korzyści leczenia niedokrwistości rekombinowaną ludzką erytropoetyną u chorych w schyłkowej niewydolności nerek
♦ Blaski i cienie prywatyzacji dializoterapii (konferencja okrągłego stołu)
♦ Postępy dializy otrzewnowej
♦ O etyce i filozofii dla dializoterapeutów

W konferencji wzięło udział 19 wystawców prezentujących swoje produkty.