VI Krakowskie Dni Dializoterapii

 

W dniach 2 – 4 września 2004 roku Fundacja Amicus Renis wraz z Oddziałem Nefrologii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie zorganizowała VI  Krakowskie Dni Dializoterapii. Gala otwarcia odbyła się już tradycyjnie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jędrzej Krupiński p.t.: „Świat zwierząt – perspektywy i zagrożenia”.

W części artystycznej odbył sie koncert: „Rodzynki z Migdałami” w wykonaniu Leopolda Kozłowskiego i jego Gości: Marty Bizoń, Katarzyny Zielińskiej, Andrzeja Roga, Renaty Świerczyńskiej i Haliny Jarczyk. Koncert poprowadził charyzmatyczny Jacek Cygan.

Obrady w kolejnych dniach miały miejsce w Nowohuckim Centrum Kultury. Po raz pierwszy odbywały się w 4 salach, w których w 27 sesjach miało wykłady 118 wykładowców. Tematy sesji dotyczyły różnorodnych problemów medycznych z dziedziny nefrologii i dializoterapii:

♦ Meandry diagnostyki nefrologicznej w oparciu o demonstrację przypadków
♦ Patogeneza i leczenie stwardnienia naczyń (atherosclerosis) u chorych na mocznicę – fakty i nadzieje
♦ Ostra niewydolność nerek
♦ Nowe tendencje w leczeniu niedokrwistości u chorych z niewydolnością nerek
♦ Jak zapobiegać i jak leczyć zespół niedożywienia, zapalenia, miażdżycy (zespół MIA) w przewlekłej niewydolności nerek i u chorych dializowanych
♦ Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów dializowanych
♦ Doaliza otrzewnowa jako pierwsza operacja leczenia nerkozastępczego: korzyści i ograniczenia
♦ Podatność naczyń a przebieg chorób nerek
♦ Dializoterapia – niektóre trudne problemy
♦ Zintegrowana opieka nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek
♦ Makro- i mikroskładniki odżywcze w dializoterapii przewlekłej niewydolności nerek
♦ Problemy psychologiczne w dializoterapii
♦ 200 lat Polskiej Szkoły Filozofii Medycyny
♦ Leczenie nerkozastępcze a nowotwory
♦ Ciekawe przypadki z nefrologicznej praktyki klinicznej
♦ Postępy dializoterapii
♦ Dializa otrzewnowa – nowe wyzwania i stare problemy
♦ Trudne problemy pielęgniarstwa dializacyjnego
♦ Czynniki ryzyka śmiertelności wśród pacjentów leczonych dializami
♦ OPTA, OPTIMA, DOPPS… i co dalej
♦ Nagła śmierć sercowa u chorych dializowanych
♦ Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych dializowanych
♦ Kontrowersje w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych dializowanych
♦ Niedokrwistość – nowe możliwości leczenia
♦ Trudne problemy dializoterapii
♦ Varia
♦ Techniczno-ekonomiczne aspekty  dializoterapii

W konferencji wzięło udział 20 wystawców prezentujących swoje produkty.