VII Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach 7 – 9 września 2006 roku Fundacja Amicus Renis wraz z Oddziałem Nefrologii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie była organizatorem VII  Krakowskich Dni Dializoterapii. Gala otwarcia odbyła się w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Ryszard Gryglewski nt: “Starość – jaka ona jest?”

Podczas uroczystego wieczoru odbyła się promocja trzech książek o tematyce nefrologicznej: „Kardionefrologia” pod redakcją T.Pasierskiego, M.Myśliwca i J.Imieli; „Nefroprotekcja” pod redakcją B.Rutkowskiego, S.Czekalskiego i M.Myśliwca oraz „Ostra niewydolność nerek” pod redakcją J.Matuszkiewicz-Rowińskiej.
Na koniec wspaniałego wieczoru w pięknej scenerii Teatru  wystąpił Jerzy Stuhr z monodramem Patricka Süskinda pt. Kontrabasista.

Obrady w kolejnych dniach odbywały się tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury. Uczestniczylo w nich około 1320 osób. W 4 salach odbywało się 26 sesji, w których referowało aż  106 wykładowców. Tematy wykładów były następujące:

♦ Luka anionowa – czy wciąż użyteczny wskaźnik zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych
♦ Standardy dializy w 2006 roku – konferencja ekspertów
♦ Z polskiej ziemi znani i nieznani
♦ Żywy dawca nerki – następstwa kliniczne
♦ W poszukiwaniu optymalnych metod leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek
♦ Zespół dializacyjny a chory dializowany
♦ Przełomowe terapie dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)
♦ Niewydolność serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)
♦ Miażdżyca naczyń u chorych dializowanych
♦ Hemodializa, dializa otrzewnowa, przeszczepy nerek – trudne problemy i własne praktyczne wskazówki
♦ Wybór techniki hemodializy
♦ Ostre powikłania dializoterapii
♦ Ciśnienie tętnicze u chorych dializowanych
♦ Optymalna dializa
♦ Nefrofilozofia – postępy
♦ Rehabilitacja u chorych dializowanych
♦ Ciekawe przypadki z dializacyjnej praktyki klinicznej
♦ Nefroonkologia
♦ Leczenie heparynami i ich pochodnymi chorych z niewydolnością nerek (konferencja okrągłego stołu)
♦ Co zrobić, aby chorzy z nefropatią cukrzycową, leczeni nerkozastępczo żyli dłużej? (konferencja okrągłego stołu)
♦ Dializa otrzewnowa – możliwości i ograniczenia (dyskusja panelowa)
♦ Problemy dostępu do dializy
♦ Choroby mięśni w przewlekłej niewydolności nerek i nadciśnieniu tętniczym
♦ Nefrodietetyka
♦ Jak praktycznie radzić sobie z wypaleniem zawodowym? (warsztaty)

W konferencji wzięło udział 26 wystawców prezentujących swoje produkty.

Spotkanie towarzyskie, które miało miejsce wieczorem w drugim dniu obrad, umiliła swoim recitalem, pełnym uroku – Beata Rybotycka, Skaldowie w repertuarze “40 lat minęło…” oraz Kabaret pod Wyrwigroszem.