Warsztaty

 

Termin 20.10.2017 (piątek)

  • 9.00 -10.30 Anatomia palpacyjna obszaru miednicy. Prowadząca: Teresa Gniewek
  • 13:00 -14:30 Inkontynencja – jak zapobiegać, łagodzić, leczyć treningiem dna miednicy według metody Benity Cantieni. Prowadząca: Małgorzata Żarnowska
  • 11:00 -12:30 Trening dna miednicy wg koncepcji Bebo® jako profilaktyka nietrzymania moczu w okresie ciąży. Prowadząca: Marta Curyło
  • 15:00 -16:30 Znaczenie metody biofeedback i TENS w prowadzeniu uroterapii u dzieci i młodzieży. Prowadząca: Katarzyna Józefowicz (Krzemińska)

 

WARSZTATY A

Temat  warsztatu:  „Anatomia palpacyjna obszaru miednicy”

Prowadząca:

Teresa Gniewek – wykładowca w Katedrze Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Prowadzi Poradnię Rehabilitacyjną w Centrum Diagnostyki Klinicznej w Tarnowie. Fizjoterapią zajmuję się od 1989 roku. Główne obszary zainteresowania w pracy dydaktyczno- naukowej to terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa i analiza ruchu. Posiada liczne certyfikaty uzyskane na kursach prowadzonych przez wybitnych wykładowców z w/w zagadnień.

Opis warsztatu:

Skierowany  jest do osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu topografii struktur nerwowych i mięśniowo-powięziowych w obszarze miednicy. Umiejętność właściwej palpacji i prawidłowej oceny struktur anatomicznych jest konieczna w procesie diagnozowania oraz terapii zarówno w problemach urologicznych jak i ginekologicznych.

 

WARSZTATY B

Temat  warsztatu: Inkontynencja – jak zapobiegać, łagodzić, leczyć treningiem dna miednicy według metody Benity Cantieni?

Prowadząca:

Małgorzata Żarnowska – fizjoterapeutka, z koncepcją CANTIENICA®- Metoda Kształtowania Ciała & Postawy, zawodowo związana od 2005 roku. Senior Teacher w CANTIENICA AG (szwajcarski instytut kształcenia oraz doskonalenia zawodowego dorosłych w Zurychu), prowadzi również szkolenia instruktorskie na terenie Polski w j. polskim, prekursorka koncepcji CANTIENICA® w Polsce.

Opis warsztatu:

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane podstawowe zasady prowadzenia profilaktyczno-terapeutycznego treningu grupowego i pracy indywidualnej z pacjentką/pacjentem metodą CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy oraz krótki program ćwiczeń.

CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy redefiniuje pojęcie treningu mięśni dna miednicy. Innowacyjnością jest edukacja używania mięśni dna miednicy w codzienności. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu. Tak traktowane mięśnie w gruncie rzeczy nie wymagają specjalnego treningu wybranych grup mięśniowych, lecz wykształtowania odpowiednich nawyków, a przede wszystkim nawyku wyprostowanej postawy ciała oraz inicjacji ruchu ze stawów krzyżowo-biodrowych.

Wyprostowana postawa odciąża dno miednicy oraz narządy. Odciążenie stanowi istotny aspekt przy zapobieganiu i leczeniu nietrzymania moczu oraz innych dolegliwości w obrębie miednicy i odcinka lędźwiowego kręgosłupa.  Wzorzec prawdziwie wyprostowanej postawy  odciążającej, jest wzorcem w koncepcji CANTIENICA®-Metoda Kształtowania Ciała & Postawy. Natomiast inicjacja ruchu ze stawów krzyżowo-biodrowych sprawia, że mięśnie dna miednicy biorą udział podczas wykonywania każdego kroku, będąc trenowane jakby same z siebie. Ponowne odzyskanie natury ruchu z mięśni głębokich jest kwintesencją wchodzącego w skład tej koncepcji modułu CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy.

Wyróżniającym jest, że w przeciwieństwie do wielu innych metod treningowych w CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy mięśnie dna miednicy nie są traktowane oddzielnie, lecz jako fundament wyprostowanego chodu człowieka, wyrównania miednicy i osi nóg, ustawienia klatki piersiowej i głowy oraz naprężenia kręgosłupa (dynamicznego napięcia w osi długiej ciała).

Kluczowym w tym treningu jest sprzężenie zespołu mięśni dźwigacza odbytu (m. levator ani). W wyniku sprzężenia wraz z mięśniami dna miednicy automatycznie trenowane są mięśnie grzbietu, bioder, brzucha i nóg. Sprzężenie to przenosi się na narządy nadając im odpowiedni tonus oraz odpowiednią elastyczność.

Dodatkowe atuty stosowania metody CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy to odzyskanie i/lub utrzymanie sprawności ruchowej, odzyskanie i/lub utrzymanie sprawności seksualnej (wpływ na jakość doznań seksualnych) oraz wysmuklanie sylwetki ciała (w szczególności ud, bioder, brzucha, zarysu linii talii).

 

WARSZTATY C

Temat  warsztatu: „Trening dna miednicy wg koncepcji BeBo® jako profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet w okresie ciąży”

Prowadząca:

Marta Curyło – dr nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie. Wieloletni asystent w Poradni dla Kobiet w Wielospecjalistycznej Przychodni ZOZ w Olkuszu w zakresie prowadzenia ćwiczeń ruchowych z kobietami ciężarnymi, kilkuletni kierownik ds. organizacyjnych i przygotowania ruchowego przyszłych rodziców do porodu w prywatnej szkole rodzenia „Uśmiech dziecka” w Olkuszu. Instruktor metody Bebo®, posiada liczne certyfikaty uzyskane w kursach dotyczących dysfunkcji dna miednicy organizowanych m.in. przez International Continence Society, Technomex, Fundację Amicus Renis, Reha Plus Sp. z o.o. Kierownik projektów badawczych dotyczących problematyki związanej m.in. z aktywnością kobiet ciężarnych oraz problemem nietrzymania moczu wśród kobiet i mężczyzn. Wieloletni wykładowca -prowadzone zajęcia dydaktyczne ze studentami uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, a także na Wydziale Ochrony Zdrowia CMUJ (latach 2005-2009), promotor licznych prac magisterskich i licencjackich. Opiekun Kola Naukowego „Tiada” przy Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych AWF w Krakowie. Współpraca;
z NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego oraz z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w Specjalistycznym Szpitalu im. St. Żeromskiego w Krakowie oraz prywatnymi gabinetami ginekologiczno-położniczymi.

Opis warsztatu:

Skierowany jest do osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia ćwiczeń fizycznych z kobietami w ciąży. W czasie zajęć zostaną przedstawione różne aspekty, uwzględniane w koncepcji treningu BeBo® z kobietami ciężarnymi, które są konieczne, by osiągnąć wydolne dno miednicy, czyli aktywne, elastyczne mięśnie krocza. Całościowa koncepcja BeBo® stawia na uwrażliwienie, wzmocnienie i rozluźnienie nie tylko dna miednicy, ale i innych ważnych grup mięśniowych.

 

WARSZTATY D

Temat  warsztatu: „ Znaczenie metody biofeedback i TENS w prowadzeniu uroterapii u dzieci i młodzieży”

Prowadząca:

Katarzyna Józefowicz (Krzemińska) – dr n.med., asystent w Zakładzie Fizjoterapii przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz pracownik Kliniki Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży UCK  w Gdańsku.  Jest jedną z zespołu do rozpoznania i leczenia zaburzeń mikcji u dzieci. Od 9 lat odpowiada za prowadzenie uroterapii, czyli rehabilitacji zaburzeń czynności pęcherza u dzieci. Szkoliła się w najlepszych ośrodkach leczenia zaburzeń czynności pęcherza w Europie, tj. w Uniwersyteckim Szpitalu w Gandawie (Belgia) i  w  Utrechcie  (Holandia). Regularnie bierze aktywny udział w kursach i konferencjach  organizowanych przez ESPU(N) i ICCS . W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: „Znaczenie metody biofeedback w leczeniu zaburzeń czynności pęcherza moczowego u dzieci”, której promotorem była prof. Aleksandra Żurowska.

Opis warsztatu:

Skierowany jest do osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia rehabilitacji zaburzeń czynności pęcherza u dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w leczeniu zaburzeń czynności pęcherza. Zaburzenia mikcji, takie jak mikcja dysfunkcyjna, nadczynność wypieracza, wysiłkowe nietrzymanie moczu czy nietrzymanie moczu podczas śmiechu, stanowią nie tylko problem medyczny ale także znacząco wpływający na jakość życia pacjentów. Warsztaty mają na celu przedstawienie słuchaczom metodyki prowadzenia uroterapii standardowej, zasad stosowania metod specjalnych, do których zaliczamy metodę biofeedback i prądy TENS, a także ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem wymienionych metod fizykalnych.