XII Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach  8-10 września 2016 roku odbyły się w Krakowie XII Krakowskie Dni Dializoterapii, które są konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Amicus Renis, pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym pełnili prof. dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk,  prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski oraz  mgr Małgorzata Liber. W atmosferę konferencji wprowadził uczestników prof. B. Rutkowski krótkim wspomnieniem o Twórcy Krakowskich Dni Dializoterapii pt. „Przypomnienie o pewnym Krakusie, któremu coś jesteśmy winni”. Intrygujący wykład inauguracyjny, pt.: O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”, czyli dlaczego wspinamy się tak wysoko? wygłosił dr Wojciech Swędzioł z Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Gala otwarcia XII KDD kolejny raz odbyła się w Starej Zajezdni   na Krakowskim Kazimierzu pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, a Komitet Honorowy zaszczycili: J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Małopolskiej Izby Lekarskiej – prof. dr hab. Andrzej Matyja oraz Przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas.

Obrady  miały miejsce tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wzięło w nim udział 1221 osób reprezentowanych przez lekarzy – wybitnych specjalistów z dziedziny nefrologii, transplantologii, urologii i chorób wewnętrznych, pielęgniarki dializacyjne, dietetyków, psychologów, techników, rehabilitantów oraz pacjentów z całego kraju i z zagranicy. Przygotowany przez Komitet Naukowy Zjazdu program był bardzo zróżnicowany i obszerny. W 30 sesjach wygłoszonych zostało 127 wykładów dotyczących aktualnych problemów nefrologii i dializoterapii, odbyły się również 3 sesje w formie  warsztatów zajęciowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.
W konferencji brało udział  23 wystawców, którzy prezentowali nowy sprzęt i produkty medyczne wykorzystywane w leczeniu chorób nerek.

Dopełnieniem programu naukowego było wręczenie nagrody „Pro augmenis nefrologiae” za najlepszą polską pracę opublikowaną w ostatnich 2 latach z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii. Nagrodę   otrzymała  mgr Paulina Borek – dietetyk z Uniwersytetu Gdańskiego, za pracę „Ryzyko utraty masy ciała i stan odżywienia pacjentów hemodializowanych”. Ponadto po raz pierwszy przyznano  medal „Amicus Renis” Pani mgr Małgorzacie Liber  pielęgniarce z Krakowa za zasługi dla nefrologii i dializoterapii oraz wieloletnią działalność na rzecz Fundacji.

Tradycją krakowskich spotkań  jest  promowanie nowych podręczników, książek o tematyce nefrologicznej. Stąd i tym razem zarekomendowano: Poradnik dla pacjentów po przeszczepieniu nerki – wydanie III, którego autorami są Alicja Dębska-Ślizień, Zbigniew Śledziński i Bolesław Rutkowski. oraz  podręcznik dla pielęgniarek: Dostęp naczyniowy – opieka i nakłuwanie przetoki AVF, autorstwa Teresy Parisotto i Jitki Pancirovej. Wyróżnione pielęgniarki: Aneta Trzcińska, Anna Wruk, Marzena Krupińska, Anna Kliś i Aneta Cekała   otrzymały Poradnik z dedykacją od autorów.

Podczas zakończenia  zjazdu  Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego prof. dr hab. med. Michał Nowicki poinformował wszystkich, iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia stałego patronatu Krakowskim Dniom Dializoterapii, wpisując je na listę wydarzeń współorganizowanych przez PTN. Ponadto zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Fundacji Amicus Renis o nadanie temu wydarzeniu nazwy „Krakowskie Dni Dializoterapii imienia Profesora Olgierda Smoleńskiego” dla uczczenia  pamięci twórcy i wieloletniego organizatora KDD. Zarząd Fundacji przyjął  tę propozycję  i ogłosił iż  kolejne XIII KDD odbędą się w dniach 6-8  września 2018 i  będą nosić nazwę ich Twórcy.