• 1 lipca 2013

Zapraszamy na Konferencję naukowo szkoleniową, której głównym organizatorem jest Fundacja Amicus Renis

Dializa otrzewnowa 2013

Augustów 5-8 września 2013

Komitet naukowy:

Przewodniczący: Prof. M. Lichodziejewska-Niemierko

Członkowie: Prof. K.Ciechanowski Prof. T.Liberek

Prof. J.Małyszko

Prof. B.Rutkowski

Prof. Smoleński

Prof. T.Stompór

Prof. M.Wanic-Kossowska

Plan Konferencji:

5 września – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

17.00-19.00 obiadokolacja

6 września –

9.00-11.00 I sesja Biozgodność płynów do dializy otrzewnowej

Przewodniczący: O. Smoleński, J. Małyszko

T.Stompór: Balance – podstawy teoretyczne biozgodności płynu i dowody praktyki klinicznej
J.Małyszko: Płyn z ikodekstryną – czy zawsze i u wszystkich?
M.Wanic-Kossowska: Program P3 i dostępność płynów biozgodnych do CADO i ADO w Polsce
Dyskusja
11.00-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.30 II sesja Optymalizacja automatycznej dializy otrzewnowej

Przewodniczący: B.Rutkowski, M.Wanic-Kossowska

E.Wojtaszek: „Adapted APD” – teoretyczne i praktyczne aspekty schematu
T.Liberek: „Break-point”, czyli czy powraca dializa typu „tidal”?
D.Bielińska-Ogrodnik: PatientOnLine w optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej
Dyskusja
13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.30 III sesja Organizacja programu i zarządzanie ośrodkiem dializ otrzewnowych

Przewodniczący: K.Ciechanowski, M.Lichodziejewska-Niemierko

M.Kroczak: Jak stworzyć rozwijający się program dializ otrzewnowych w dużej stacji hemodializ?
R.Czupryniak: Chirurg w „służbie” dializoterapii otrzewnowej
Dyskusja ekspertów i uczestników nt organizacji programu dializ otrzewnowych
16.30-17.00 przerwa kawowa

17.00-19.00 IV sesja Co dalej Dializo Otrzewnowa?

Przewodniczący: T. Stompór, T.Liberek

K.Ciechanowski: Wyniki przeszczepiania nerek u pacjentów dializowanych otrzewnowo – mity i fakty
B.Rutkowski: Dializoterapia otrzewnowa w kontekście demograficznych i epidemiologicznych problemów starzenia się społeczeństwa
M.Lichodziejewska-Niemierko: Czy więcej (dializy) zawsze znaczy lepiej? Gdzie jest dobro pacjenta w procedurze NFZ i systemie zarządzania jakością ?
Dyskusja uczestników nt realizacji procedury NFZ i standardów jakości terapii
Podsumowanie : M.Lichodziejewska-Niemierko

7 września

7.00-9.00 śniadanie

9.00-14.00 Warsztaty praktyczne z programami komputerowymi obsługującymi dializoterapię otrzewnową

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-18.00 Warsztaty praktyczne z programami komputerowymi obsługującymi dializoterapię otrzewnową

19.00 kolacja

8 września

7.00-9.00 śniadanie

9.00-10.00 podsumowanie Konferencji