• 12 września 2021

  

Podziękowanie za udział
w XIV Krakowskich Dniach Dializoterapii
im. Profesora Olgierda Smoleńskiego
Kraków, 2 – 3. 09. 2021    ON-LINE

  Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Wykładowcom za przygotowanie i wygłoszenie wykładów, Firmom za ciekawą prezentację swoich ofert, a Uczestnikom za udział on-line. Wyrażamy również wdzięczność Partnerom i Partnerom Medialnym, którzy przyczynili się do zorganizowania konferencji. Mamy nadzieję, że to wirtualne spotkanie stało się zachętą do wymiany poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych, a pozyskana wiedza i doświadczenie będą przydatne w pracy z pacjentami nefrologicznymi.
  Zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.online.gradatim-sympozja.pl, gdzie w zakładce Biblioteka Wykładów, od 10 września br., znajdą Państwo zarchiwizowane wystąpienia. Dostępne będą po zalogowaniu się do 15 października br.

Z wyrazami szacunku
w imieniu

Komitetu Naukowego
Dr n. med. Ewa Benedyk-Lorens

Fundacji Amicus Renis
Dr inż. Anna Smoleńska