• 9 marca 2022

11 marca 2022

Dzięki inicjatywie Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologii i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek od 2006 roku obchodzimy corocznie Światowy Dzień Nerek. Celem ŚDN jest uświadomienie ludziom znaczenia nerek dla stanu naszego  zdrowia, ale także szeroko pojęta edukacja o chorobach nerek i sposobach ich zapobiegania, o znaczeniu wczesnej diagnostyki nefrologicznej – a także o powikłaniach towarzyszących wielu chorobom nerek. Działania te mają przede wszystkim aspekt społeczny, ale wymiar  globalny. Organizowane w tym dniu bezpłatne badania profilaktyczne, różne konferencje prasowe, publiczne odczyty i imprezy mają charakter oświatowo-edukacyjny niezależnie od miejsca na Ziemi, w którym się odbywają. Zwiększają wiedzę społeczeństw o problemach zdrowotnych, które towarzyszą chorobom nerek uświadamiając nam, że niesprawna nerka może być źródłem powikłań obserwowanych w wielu narządach. Wysyłają ważny sygnał, że takie choroby społeczne, jak cukrzyca czy nadciśnienie – mogą poważnie uszkadzać nerki.  

Apelujemy do wszystkich Państwa o zachęcanie swoich znajomych do dbania o własne nerki. Wykonajmy podstawowe badania moczu, zmierzmy stężenie kreatyniny we krwi, skontrolujmy ciśnienie. Już na podstawie tych trzech podstawowych i prostych rzeczy w wielu przypadkach można wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek pomimo, że nie towarzyszą im żadne dolegliwości ani objawy. Musimy być świadomi, że choroby nerek są powszechne, ale pamiętajmy również,  że można je leczyć! 

Fundacja Amicus Renis zachęca wszystkich
BADAJMY SIĘ, ABY ZACHOWAĆ NERKI W ZDROWIU!