• 1 października 2013

W Polsce dzięki leczeniu nerkozastępczemu (dializa i transplantacja nerki) żyje obecnie ponad 25 tysięcy osób. W większości charakteryzują się oni znacznym ograniczeniem sprawności fizycznej, którą można znacznie poprawić rehabilitacją. Drugą dużą grupą są chorzy ze schorzeniami układu moczowego, nietrzymaniem moczu, pęcherzem nadreaktywnym lub pęcherzem nieczynnym. U nich też dobre rezultaty dają działania rehabilitacyjne.

Nad problemami tymi dyskutowało 120 uczestników I Sympozjum, które obradowało w Auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Dyskutowano nad 3 grupami problemów:

  • pierwsza dotyczyła wprowadzenia rehabilitacji w nefrologii,
  • druga omawiała rehabilitację ruchową w przewlekłej chorobie nerek: w predializie, u chorych dializowanych i po przeszczepieniu nerki,
  • trzecia – rehabilitację w chorobach układu moczowego – nietrzymaniu moczu u kobiet, mężczyzn i dzieci.

W spotkaniu wzięli udział wybitni znawcy problemu w tym: Krajowy Specjalista ds. Chorób Wewnętrznych prof. Jacek Imiela, Krajowy Konsultant ds. Rehabilitacji – prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska i prof. Jolanta Kujawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

W ramach spotkania odbyły się warsztaty poświęcone rehabilitacji w inkontynencji moczu.

W czasie trwania sympozjum spotkaliśmy się na spotkaniu towarzyskim z występem solistów Operetki Krakowskiej.

Owocem I Ogólnopolskiego Sympozjum było powołanie zespołu redakcyjnego podręcznika poświęconego rehabilitacji w chorobach nerek i układu moczowego.