• 26 czerwca 2014

W dniach 4 – 6 września 2014 roku w Krakowie odbyły się XI Krakowskie Dni Dializoterapii, które zostały zorganizowane przez Fundację Amicus Renis po raz pierwszy w „Starej Zajezdni” na krakowskim Kazimierzu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego. Komitet Honorowy objęli: J.M.Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i Przewodniczący Małopolskiej Izby Lekarskiej – prof. dr hab. Andrzej Matyja. Uroczystość rozpoczął tradycyjnie hejnał mariacki, były elementy „couleur local”, krótkie „resume” historii polskiej dializoterapii, jakie zaprezentował jeden z jej pionierów – dr med. Zbigniew Fałda. Wykład inauguracyjny wygłosił Rektor UJ Franciszek Ziejka pt.: „650 lat temu – 3 wielkie jubileusze”. Galę otwarcia zakończył koncert zespołu „Zakopower”, który został znakomicie przyjęty przez wszystkich uczestników. Tegoroczne „Dni” zgromadziły rekordową liczbę – ponad 1450 uczestników, a w 30 sesjach wykłady prowadziło 152 osoby. To najliczniejsze spotkanie spośród dotychczasowych „Krakowskich Dni Dializoterapii”. O wadze KDD decydował od początku udział prawdziwych sław polskiej nefrologii: F. Kokota, M. Durlik, M. Klingera A. Książka, B. Rutkowskiego, A. Więcka i wielu innych, których nie sposób wymienić. Także problematyka obejmująca wszystkie zagadnienia dotykające tej specjalności – od analizy szczególnych przypadków – przez doświadczenia współpracujących specjalności medycznych, po historię nefrologii, jej teorię i perspektywy, miały wpływ na tak liczne przybycie uczestników. Na salach wykładowych i w kuluarach Nowohuckiego Centrum Kultury, gdzie odbywały się obrady, można było spotkać lekarzy, pielęgniarki, techników medycznych, rehabilitantów i dietetyków, a także pacjentów czyli wszystkich zainteresowanych.

Z inicjatywy prof. Olgierda Smoleńskiego ogłoszono na XI Krakowskich Dniach Dializoterapii, że Fundacja AMICUS RENIS ustanowiła:

  • nagrodę „Pro augmenis nefrologiae” za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii opublikowaną w ostatnich 2 latach przez autora (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Nagroda przyznawana będzie w wysokości 5 000 zł,
  • medal za zasługi poniesione dla nefrologii i dializoterapii oraz Fundacji Amicus Renis.

Nagroda i medal przyznawane będą co dwa lata i wręczane na Krakowskich Dniach Dializoterapii.

Bardzo różnorodna problematyka obrad toczyła się w pięciu równoległych sesjach. Wśród nich wielkim zainteresowaniem cieszyła się sesja prowadzona przez Małgorzatę Liber na temat „Organizacji stacji dializ jako wyzwania dla pielęgniarek”. Mówiła o tym też szerzej sesja Tomasza Prystackiego, analizująca zależność pomiędzy formami zarządzania stacjami a efektywnością hemodializy. Na salach zgromadzono wielu szefów jednostek państwowych i prywatnych zaangażowanych w procesy dializoterapii i dlatego stanowiła ona dobre forum wymiany doświadczeń.

Dwie sesje poświęcono problemom technicznym zabiegów hemodializy i dializy otrzewnowej. Zaproszono najlepszych chirurgów, którzy zajmują się tymi problemami i połowę czasu spotkań stanowiły odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące wytwarzania dostępu naczyniowego. Ta dyskusja była próbą ujednolicenia procedur medycznych w tym zakresie. Ważnym tematem były relacje między nefrologią a kardiologią, omawiane na sesji „Czy kardiolog jest przyjacielem nefrologa?”, a dyskusja była moderowana przez Jacka Imielę, krajowego specjalistę ds. chorób wewnętrznych.

W miarę postępu medycyny i metod dializoterapii wydłuża się wiek osób dializowanych, stąd powstaje coraz poważniejszy problem – jak dializować seniora. Mówił o tym Bolesław Rutkowski prezes Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, podkreślając odrębności jakie występują w leczeniu takich chorych.

Osobnym, ważnym tematem była cukrzycowa choroba nerek, którą referowali Władysław Grzeszczak i Edward Franek. Medycyna potrafi przedłużać życie diabetyków, ale za tym idzie zwiększona liczba powikłań, a w tym także komplikacje nefrologiczne.

Całkiem nowym problemem jest rehabilitacja chorych dializowanych, która została zapoczątkowana w naszym kraju właśnie w Krakowie. Po raz trzeci w dziejach KDD pojawiła się sesja rehabilitacyjna.

Podczas konferencji na specjalnej sesji mogli też zabrać głos pacjenci. Motywem przewodnim rozmów była kwestia zrzeszania się, w ramach organizacji krajowych, lokalnych, ogólnopolskich, czy w europejskiej federacji (CEAPIR).

Krakowskie Dni Dializoterapii stanowią nie tylko forum, na którym podejmowano kwestie medyczne, techniczne, ale również prezentowano najnowsze osiągnięcia medycyny i najnowocześniejsze urządzenia. Ponadto dyskutowano na spotkaniu moderowanym przez Teresę Weber, wybitną specjalistkę medycyny paliatywnej (CMUJ) o moralnych i etycznych problemach z jakimi niemal codziennie spotyka się lekarz.

Spotkanie towarzyskie w piątkowy wieczór rozpoczęła Grupa Taneczna V.I.P., bawił też wszystkich znakomity komik – mistrz sztuki kabaretowej i cyrkowej, aktor, mim i klaun – MAGIK FELIX – Andrzej Talkowski. Uczestników spotkania w egzotyczny świat Orientu wprowadziła HAYFA – tancerka Bellydance w czasie występu Teatru VIS A VIS. Gościł też afrykański zespół SASA NI AFRICA składający się ze studentów pochodzących z Konga, Kenii, Tanzanii i Ghany. Z wielkim zachwytem przez wszystkich został przyjęty nocny wykład prof. Zdzislawa Ryna poświęcony jego pasji: „Medycyna na szczytach gór”.

Dniom Dializoterapii towarzyszyły też wystawy problemowe: „Dzieje dializy otrzewnowej” J. Ostrowskiego i B. Rutkowskiego we współpracy z firmą Baxter Polska oraz wystawa prac osób dializowanych i po przeszczepie

Podczas konferencji swoje produkty prezentowało 20 wystawców.