slider w nagłówku

09.01.2017

MISJA FUNDACJI

 

Misją Fundacji Amicus Renis jest upowszechnianie najnowszych osiągnięć wiedzy nefrologicznej, dzięki czemu podwyższane są standardy leczenia nerkozastępczego pacjentów poprzez szkolenie personelu w oddziałach dializacyjnych.

Fundacja Amicus Renis wspomaga również naukę w tej dziedzinie oraz rozpowszechnia wiedzę leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów dializowanych i ich rodzin, a także pomaga chorym.


ZARZĄD FUNDACJI

  1. Prezes Zarządu – dr inż. Anna Smoleńska
  2. V-ce Prezes Zarządu – dr Michał Śmigielski
  3. Skarbnik – dr Bartłomiej Jura
  4. Sekretarz – dr Katarzyna Chojak-Fijałka
  5. Członek Zarządu – prof. Bolesław Rutkowski