menu główne

Fundacja AMICUS RENIS
upowszechniania współczesnych metod
profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nerek

ZAKRES DZIAŁANIA

SZKOLIMY PERSONEL MEDYCZNY

Organizujemy kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, rehabilitantów i techników

POMAGAMY CHORYM

Świadczymy pomoc finansową chorym

ZARZĄD FUNDACJI

Anna Smoleńska
Prezes Zarządu

Katarzyna Chojak-Fijałka
V-ce Prezes Zarządu

Bolesław Rutkowski
Członek Zarządu

Fundacja Amicus Renis powstała w 1994 roku z inicjatywy krakowskiego nefrologa profesora Olgierda Smoleńskiego, znanego nie tylko jako lekarza, naukowca, ale też wspaniałego organizatora i popularyzatora nauki.

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek ich profilaktyce i diagnostyce oraz metodach leczenia ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii i transplantologii w Małopolsce.

Popularyzuje również informacje dotyczące leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów oraz ich rodzin.