menu główne

O Fundacji

Cel działalności

Podstawowym celem działalności jest propagowanie najnowszych osiągnięć nefrologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz metod leczenia ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii i transplantologii w Małopolsce. Fundacja organizuje cykliczne konferencje i sympozja, a także szkolenia personelu medycznego. Popularyzuje również informacje dotyczące leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów oraz ich rodzin.

Pobierz statut Fundacji Amicus Renis

Krakowskie Dni Dializoterapii

Od 1994 roku, w cyklu dwuletnim, organizowane są Krakowskie Dni Dializoterapii, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zaszczycili je również goście z zagranicy: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech i Szwecji. W spotkaniach tych uczestniczą na równych prawach reprezentanci różnych profesji: lekarze, pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci, psycholodzy i technicy, którzy zaangażowani są w opiekę nad pacjentami dializowanymi i osobami po przeszczepieniu nerki. W ostatnich latach do grona aktywnych uczestników dołączyli także pacjenci.
Od 2016 roku ważnym punktem Gali otwarcia KDD jest wręczenie nagrody Pro Augmentis Nephrologiae i medalu Fundacji Amicus Renis.

Nagroda Pro Augmentis Nephrologiae

Fundacja od 2016 roku jest fundatorem nagrody Pro Augmentis Nephrologiae, ustanowionej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii, ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii, opublikowaną przez autora (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Nagroda wynosząca 5 000.00 zł oraz statuetka są przyznawane co dwa lata i wręczane podczas Krakowskich Dni Dializoterapii.

Medal Amicus Renis

Z inicjatywy Profesora Olgierda Smoleńskiego Fundacja ustanowiła medal Amicus Renis, który podczas Krakowskich Dni Dializoterapii przyznawany jest wybitnym osobom za upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek, wspieranie nauki oraz pomoc chorym.

Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Fundacja wspiera rozwój rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Stąd w 2013 roku zorganizowano pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone tematyce rehabilitacji pacjentów cierpiących z powodu chorób nerek i układu moczowego. Spotkanie to odbywa się cyklicznie – co dwa lata – w murach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Czasopismo Dializa i Ty

Od 2002 roku (w latach 2007-2020 wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych) wydawane jest unikalne czasopismo Dializa i Ty, adresowane do pacjentów dializowanych i po przeszczepieniu nerki. Stanowi ono forum wymiany myśli i dążeń pomiędzy pacjentami i reprezentantami wszystkich zawodów związanych z opieką nad nimi. Jego pomysłodawcą i pierwszym redaktorem był Profesor Olgierd Smoleński.

Doskonalenie kompetencji personelu pielęgniarskiego

W ramach rozwoju personelu pielęgniarskiego Fundacja wspierała przygotowanie procedur: zapobiegania zakażeniom w stacjach hemodializ, opieki nad dostępem naczyniowym do hemodializy (przetoką tętniczo-żylną), a także bezpieczeństwa pacjenta w stacji dializ.

Organizacja kursów i szkoleń

Fundacja organizuje kursy doskonalenia zawodowego personelu medycznego. Dotychczas przeprowadzono:

  • Specjalistyczny kurs dla pielęgniarek: Podstawy dializoterapii. Kraków: listopad 2011, kwiecień 2013, czerwiec 2015
  • I Konferencja naukowo-szkoleniowa: Farmakoterapia w leczeniu nerkozastępczym. Warszawa, wrzesień 2011
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa: Dializa otrzewnowa. Augustów, wrzesień 2013
  • Kurs: Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u kobiet. Kraków, luty 2014
  • 1. Moduł kursu na instruktora treningu dna miednicy według Koncepcji BeBo®. BeBo® Trening Dna Miednicy. Kraków, wrzesień 2014

Wsparcie finansowe

Fundacja pomaga w wyjątkowych sytuacjach pacjentom dializowaym przy zakupie leków niezbędnych w trakcie leczenia, finansując jednorazowo do 50% tej kwoty. Wspiera pacjentów w podejmowaniu ważnych decyzji medycznych. Udostępnia rowerki do rehabilitacji, jak również zapewnia instrukcję do ćwiczeń, które pacjenci mogą samodzielnie wykonywać podczas hemodializy.

Wspomaga w miarę możliwości podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego poprzez dofinansowanie do kosztów ich udziału w kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Fundacja zapewnia środki na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektów badawczych. W latach 2013-2017 sfinansowała projekt naukowy mający na celu ocenę efektywności domowej rehabilitacji kardiologicznej osób przewlekle hemodializowanych.

Doposażenie oddziału nefrologii i stacji dializ

W początkowych latach działalności Fundacji udzielono pomocy nowo otwartemu Oddziałowi Nefrologii i Stacji Dializ w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, partycypując w kosztach lub w pełni pokrywając kwotę zakupów: sprzętu komputerowego, aparatu do elektroterapii, wózka reanimacyjnego, materaców przeciwodleżynowych, podnośnika dla chorych i aparatu USG. Wsparto również organizację Pracowni Biopsyjnej

Inne

Z inicjatywy Fundacji zorganizowano wystawę poświęconą historii dializoterapii. Współuczestniczyliśmy również w kosztach publikacji:

Ostrowski J. Rutkowski B. Początki dializoterapii w Polsce. Gdańsk: Wyd. Via Medica, 2011
Ostrowski J. Rutkowski B. Dzieje dializy otrzewnowej w Polsce. Gdańsk: Wyd. Via Medica, 2014
Rutkowski B. Listy znad morza. Kraków: Wyd. Jubileuszowych X Krakowskich Dni Dializoterapii, 2012