menu główne

Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Rehabilitacja stanowi integralną część leczenia w wielu dziedzinach medycyny. Niezbędna jest także u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego, dializoterapii i po transplantacji oraz u pacjentów z dysfunkcjami układu moczowego.

Problematyka rehabilitacji ruchowej takich chorych budzi duże zainteresowanie wśród specjalistów z zakresu nefrologii, urologii, ginekologii i fizjoterapii. Stała się ona zawodową i naukową pasją profesora Olgierda Smoleńskiego. Dzięki Jego inicjatywie i staraniom powołano grupę roboczą Sekcji Rehabilitacji przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Podjął także próbę propagowania rehabilitacji w chorobach nerek w naszym kraju jako niezbędnej części składowej opieki w okresie predializy, w czasie leczenia nerkozastępczego, zarówno u chorych hemodializowanych, dializowanych otrzewnowo jak i po przeszczepieniu nerki.

Jedną z form popularyzacji tej wiedzy i wymiany doświadczeń są organizowane cyklicznie spotkania lekarzy, rehabilitantów i pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z archiwalnymi materiałami z poprzednich sympozjów. W tym celu proszę kliknąć odpowiedni link w menu z lewej strony.