Historia Sympozjum

Rehabilitacja stanowi integralną część leczenia w wielu dziedzinach medycyny. Niezbędna
jest także u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego,
dializoterapii i po transplantacji oraz u pacjentów z dysfunkcjami układu moczowego.
Problematyka rehabilitacji ruchowej takich chorych budzi duże zainteresowanie wśród
specjalistów z zakresu nefrologii, urologii, ginekologii i fizjoterapii. Stała się ona zawodową i
naukową pasją profesora Olgierda Smoleńskiego. Dzięki Jego inicjatywie i staraniom
powołano grupę roboczą Sekcji Rehabilitacji przy Zarządzie Głównym Polskiego
Towarzystwa Nefrologicznego. Podjął także próbę propagowania rehabilitacji w chorobach
nerek w naszym kraju jako niezbędnej części składowej opieki w okresie predializy, w czasie
leczenia nerkozastępczego, zarówno u chorych hemodializowanych, dializowanych
otrzewnowo jak i po przeszczepieniu nerki.
Jedną z form popularyzacji tej wiedzy i wymiany doświadczeń są organizowane cyklicznie
spotkania lekarzy, rehabilitantów i pacjentów.