• 23 marca 2020

Fundacja w czasie epidemii spowodowanej przez koronawirusa wsparła finansowo zakup materiałów do uszycia maseczek dla pacjentów Centrum Dializ Fresenius w Ośrodku Dializ nr 18 w Krakowie.