• 12 listopada 2016

Kontynuując inicjatywę śp. Profesora Olgierda Smoleńskiego Fundacja Amicus Renis wraz z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcją Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym przygotowuje się do organizacji Sympozjum, które będzie przebiegało w trzech sesjach tematycznych:

  • I sesja – Rehabilitacja pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  • II sesja – Rehabilitacja pacjentów po transplantacji nerki
  • III sesja – Rehabilitacja pacjentów z chorobami układu moczowego