III Ogólnopolskie Sympozjum: REHABILITACJA W CHOROBACH NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO, Kraków 20 – 21 października 2017 roku

Kontynuując inicjatywę śp. Profesora Olgierda Smoleńskiego Fundacja Amicus Renis wraz z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcją Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym przygotowuje się do organizacji Sympozjum, które będzie przebiegało w trzech sesjach tematycznych:

I sesja – Rehabilitacja pacjentów z  przewlekłą chorobą nerek

II sesja – Rehabilitacja pacjentów po transplantacji nerki

III sesja – Rehabilitacja pacjentów z chorobami układu moczowego