• 10 stycznia 2019

Dnia  19 stycznia 2019 roku o godz. 13.00
w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie przy ul. św. Anny 11
zostanie odprawiona Msza Święta
w czwartą rocznicę śmierci
Ś+P
Prof. dr hab. med.
Olgierda Smoleńskiego

                      o czym zawiadamia
Żona z Rodziną

„Nie ma już Ciebie wśród nas,
Ale w sercach naszych pozostajesz…”