• 3 stycznia 2020

Dnia  12 stycznia 2020 roku o godz. 10.00
w Uniwerwsyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie przy ul. św. Anny 11
zostanie odprawiona Msza Święta
w piątą rocznicę śmierci

Ś+P
Prof. dr hab. med.
Olgierda Smoleńskiego

o czym zawiadamia
Żona z Rodziną