Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Olgierda Smoleńskiego

06.04.2016

W Szpitalu Specjalistycznm im. L. Rydygiera w Krakowie została odsłonięta tablica
upamiętniająca profesora Olgierda Smoleńskiego, który od 1992 roku był związany z tym
szpitalem jako Ordynator Oddziału Nefrologii i Dializoterapii, a także przewodniczący
Komitetu Naukowego Forum Lekarzy. Wybitny nefrolog, lekarz najwyższego zaufania,
doskonały dydaktyk, wnikliwy badacz, społecznik, nauczyciel i wychowawca wielu lekarzy,
członek zespołu pierwszego przeszczepienia nerki w Krakowie Ponadto był twórcą i
organizatorem Krakowskich Dni Dializoterapii, pomysłodawcą i wydawcą kwartalnika dla
pacjentów „Dializa i Ty” oraz założycielem Fundacji Amicus Renis. Darczyńcami tablicy
byli: Fundacja Ad Salutem i Fundacja Amicus Renis.