• 22 września 2022

Podziękowanie za udział

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękuję za tak liczną obecność
i okazane zainteresowanie XV Krakowskimi Dniami Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, których organizatorem jest Fundacja Amicus Renis.

Szczególne podziękowania chcę wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji. Wygłoszone bardzo ciekawe wykłady przyczyniły się do wysokiego poziomu naukowego tego spotkania.

Mamy nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiązały się w trakcie spotkania, będą miały pozytywny skutek i przyczynią się do poprawy jakości opieki
oraz wyników leczenia pacjentów dializowanych i po przeszczepieniu nerki. 

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami czy przemyśleniami z konferencji, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem nefron@interia.eu 

Dziękuję za ciepłe słowa, życzliwe uśmiechy, a także wszelkie uwagi, które pomogą nam doskonalić nasze zobowiązanie wobec chorych z przewlekłą chorobą nerek.

Już dziś liczymy na Państwa obecność za dwa lata. 

Z serdecznym uśmiechem 

Anna Smoleńska