• 2 lutego 2021

Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy zmarłego 24 stycznia 2021 roku w wieku 92 lat

Prof. dr. hab. n. med. FRANCISZKA KOKOTA

wybitnego lekarza i naukowca, współtwórcy polskiej nefrologii, przyjaciela pacjentów.

Był rektorem Śląskiej Akademii Medycznej. Przez 25 lat kierował stworzoną przez siebie Kliniką Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykształcił kilka pokoleń lekarzy, był autorem pionierskich podręczników i publikacji naukowych. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.

Był niekwestionowanym przez społeczność akademicką autorytetem, chlubą i drogowskazem, mentorem, prawdziwym mistrzem dla wielu pokoleń lekarzy. Odznaczał się niezwykłą skromnością i wielką życzliwością.

Całe swoje długie życie poświęcił bez reszty pacjentom, dla których był życzliwy, wyrozumiały, szczerze uśmiechnięty, a Jego słowa były dla nich lekiem. Rozumiał niedogodności ich życia, dążył do ich poprawy. Bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą na Krakowskich Dniach Dializoterapii oraz popierał celowość utworzenia czasopisma „Dializa i Ty” dla pacjentów dializowanych.

W sobotę 30 stycznia 2021 roku profesor Franciszek Kokot spoczął na cmentarzu parafialnym w Zabrzu-Rokitnicy.