• 14 lutego 2017

W dniach 6 – 8 września 2018 organizujemy XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, ogólnopolskie spotkanie lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, techników dializacyjnych i rehabilitantów, które są konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Gala otwarcia będzie miała miejsce w Starej Zajezdni by DeSilva na Krakowskim Kazimierzu, ul. Św. Wawrzyńca 12. Sesje wykładowe zaplanowano tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury.
Program wykładów i warsztatów jest już podany na stronie www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl.

Oprócz sesji wykładowych planujemy wprowadzić sesję plakatową w następujących grupach tematycznych:

1. Hemodializa (m.in dostosowanie do dializy, dostęp naczyniowy)
2.  Dializa otrzewnowa
3.  Adekwatność leczenia nerkozastępczego
4.  Transplantacja
5.  Nefrologia kliniczna (m.in.kłębuszkowe zapalenia nerek, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej)
6.  Odżywianie w chorobach nerek
7.  Opieka pediatryczna w nefrologii
8.  Aspekty opieki  psychologicznej
9.  Edukacja pacjentów oraz personelu medycznego
10. Bezpieczeństwo pacjenta i pracowników medycznych w stacji dializ
11. Zarządzanie opieką nad pacjentem nefrologicznym: HD, PD, Oddział Nefrologii
12. Higiena – zapobieganie zakażeniom

Zachęcamy zatem do przygotowania plakatu według załączonego wzoru.
wzór plakatu

Z krakowskimi pozdrowieniami
Organizatorzy