menu główne

2015 – II Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

W dniach 18–19 września 2015 roku Fundacja Amicus Renis wraz z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcją Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym zorganizowała II Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, którego pierwszym zebraniom Komitetu Organizacyjnego przewodniczył jeszcze prof. Olgierd Smoleński. Patronat nad sympozjum objęli: Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek, a także Polskie Towarzystwo Nefrologiczne i Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Spotkanie odbyło się w trzech sesjach wykładowych dotyczących rehabilitacji pacjentów z chorobami układu moczowego, po transplantacji nerki i dializowanych. Udział w nim ok. 100 osób dowiódł jak rośnie zainteresowanie podejmowaną tematyką. Wśród wykładowców i moderatorów zaszczycili nas swoją obecnością:

 • prof. dr hab. Jacek Durmała – przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • prof. dr hab. Maciej Jóźwik – Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. Marian Klinger – Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii
 • prof. dr hab. Jolanta Kujawa – prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • prof. dr hab. Anna Marchewka – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie
 • mgr Krystyna Murdzek – prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.
 • prof. dr hab. Jacek A. Pietrzyk – Klinika Nefrologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Żurowska – kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W pierwszym dniu sympozjum przeprowadzono warsztaty poświęcone profilaktyce i terapii nietrzymania moczu u kobiet.

Uroczysta kolacja odbyła się w Żydowskim Centrum Galicja na krakowskim Kazimierzu. Ciekawym elementem wieczoru był wykład pt. „Wyspa Wielkanocna: Czy kultura Rapa Nui przetrwa?” ilustrowany pięknymi zdjęciami, który wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn – lekarz, psychiatra, publicysta i dyplomata. Na czas spotkania profesor przekazał Pani dr inż. Annie Smoleńskiej insygnia władzy na Wyspie Wielkanocnej w kształcie wiosła – zwane om. Dalszą część wieczoru umilił występ muzyczny zespołu Legend of Kazimierz.

Sympozjum zakończono w miłej, naukowej atmosferze z różnymi ciekawymi planami na następne spotkanie.

Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Olgierd Smoleński
 • dr inż. Anna Smoleńska
 • prof. dr hab. Anna Marchewka
 • dr Katarzyna Chojak-Fijałka
 • mgr Urszula Chrabota
 • mgr Danuta Maliszewska-Sobieraj
 • dr Agnieszka Suder
 • prof. dr hab. Jacek A. Pietrzyk

Galeria