menu główne

2019 – IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Już po raz czwarty Fundacja Amicus Renis, Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Sekcja Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym zorganizowali w dniach 18-19 października 2019 roku Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego. Patronat nad Sympozjum objęli Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne.

Uroczysta inaugurująca Sympozjum odbyła się w zabytkowych murach sali bł. Jakuba przy Bazylice św. Franciszka z Asyżu. Prezes Fundacji Amicus Renis, dr inż. Anna Smoleńska wygłosiła słowo wstępne i przywitała wszystkich przybyłych. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Anna Marchewka – Prorektor ds. Nauki oraz dr hab. Piotr Mika – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej oraz Prodziekani i kierownicy Katedr. Szczególnie mile widzianym wykładowcą był prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski, kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie. Podobnie wspierają Sympozjum nefrolodzy z Wrocławia – prof. dr hab. Marian Klinger i dr hab. Tomasz Gołębiowski. Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu reprezentowały panie profesor – dr hab. Wioletta Dziubek i dr hab. Bożena Ostrowska i dr Beata Skolimowska. Zaproszenie przyjęli również dr med. Marcin Opławski, ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz zaprzyjaźnieni pracownicy Fresenius Nephro Care: dr Wojciech Marcinkowski – Dyrektor medyczny, mgr Małgorzata Liber – Dyrektor ds. pielęgniarstwa, dr Ewa Benedyk-Lorens – Dyrektor Centrum Dializ i dr Michał Śmigielski oraz uczestnicy Sympozjum. Wykład inauguracyjny „Bo nie jest światło, by pod korcem stało…” wygłosił prof. Marek Pokutycki. Nawiązał w nim do wybitnych artystów jak Cyprian Kamil Norwid, Antonio Gaudi oraz naukowców jak prof. Andrzej Szczeklik. Kolację uświetnił koncert kwartetu smyczkowego Scherzo, który zaprezentował standardy muzyki filmowej w swojej interpretacji. Kolacja była okazją do spędzenia czasu i nawiązania kontaktów towarzyskich w miłej atmosferze starego Krakowa.

Drugi dzień Sympozjum upłynął na obradach, które odbywały się w Auli AWF w Krakowie. Prorektor tej uczelni – prof. dr hab. Anna Marchewka niezwykle ciepło przywitała przybyłych gości, uczestników i prelegentów, życząc udanych obrad. W tegorocznej edycji Sympozjum uczestniczyło ponad 200 osób, w tym pracownicy naukowi różnych uczelni oraz specjaliści zajmujący się opieką nad pacjentami z chorobami nerek i układu moczowego jak fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze i pielęgniarki. Ogromnie cieszyła nas również obecność studentów różnych kierunków, dla których była to okazja nie tylko do zdobycia ciekawych informacji czy inspiracji, ale również nowym doświadczeniem motywującym do studiowania i zachęcającym do rozwoju naukowego. Część wykładowa Sympozjum była realizowana w pięciu sesjach:

  • Rehabilitacja pacjentów hemodializowanych
  • Wysiłek fizyczny a stan układu krążenia i wybrane parametry krwi
  • Terapia zajęciowa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  • Funkcjonowanie mięśni dna miednicy a zdrowie kobiet
  • Wyzwania rehabilitacji w okresie ciąży i połogu

Uczestnicy Sympozjum wysłuchali 23 wykładów. Nowością tegorocznej edycji była sesja poświęcona terapii zajęciowej. Zarówno przewlekła choroba nerek jak i dysfunkcje w obrębie układu moczowego przekładają się na pogorszenie jakości życia pacjentów. Stąd ważne jest, aby opieka nad nimi była holistyczna i interdyscyplinarna. Kompleksowe leczenie i rehabilitacja mogą korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie pacjentów nie tylko w zakresie czynności życia codziennego, ale również w życiu społecznym. Terapia zajęciowa jest jednym z elementów szeroko rozumianej rehabilitacji. Celem terapii zajęciowej jest umożliwienie pacjentom wykonywania zajęć, które są dla nich ważne i niezbędne w codziennym życiu. W przypadku pacjentów z przewlekłą chorobą nerek współpraca z terapeutą zajęciowym zależy od stadium choroby i stanu funkcjonalnego pacjenta. Może ona polegać na wprowadzeniu zmian w mieszkaniu pacjenta, które zwiększają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko upadku lub też wprowadzeniu drobnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie różnych czynności, jak odkręcanie słoików, butelek czy ubieranie się. Ważnym aspektem terapii zajęciowej jest edukacja pacjenta tak, aby mógł lepiej radzić sobie z chorobą, odpowiednio do swojej sprawności i możliwości planować dzień oraz w pełni świadomie podejmować decyzje związane z leczeniem czy rehabilitacją.

Podobnie jak w poprzedniej edycji Sympozjum przeprowadzono sesję plakatową. Wszystkie zaprezentowane prace były ciekawe i przedstawiały wyniki projektów badawczych realizowanych przez studentów i doktorantów. Decyzją moderatorów sesji dr Marty Curyło, dr Anny Szumilewicz oraz dra Wojciecha Wołyńca wyróżnienie za najlepszą pracę „Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozejście mięśni prostych brzucha” otrzymała Agnieszka Dudek.

Warto podkreślić, że tradycją Sympozjum są również warsztaty praktyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Odbyły się one w pierwszym dniu Sympozjum i dotyczyły rehabilitacji pacjentów z problemami w obrębie dna miednicy. Pierwszy z nich poprowadziła mgr Teresa Gniewek, która dzieląc się swoją bogatą wiedzą przedstawiła możliwości fizjoterapeutycznej oceny zaburzeń napięcia mięśniowego w tym obszarze. Drugi prowadzony przez mgr Katarzynę Kucab–Klich pozwolił na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej treningu funkcjonalnego w rehabilitacji mężczyzn po radykalnej prostatektomii. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności przełożą się na efektywną terapię z korzyścią dla pacjentów.

Jak zawsze podziękowania za organizację Sympozjum kierujemy do dr inż. Anny Smoleńskiej, która przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu w składzie dr Urszula Chrabota, dr Marta Curyło, mgr Danuta Maliszewska-Sobieraj i mgr Anna Chamerlińska. Za wartość merytoryczną spotkania odpowiadał Komitet Naukowy w składzie dr Katarzyna Chojak-Fijałka – przewodnicząca, prof. dr hab. Anna Marchewka oraz dr hab. Piotr Mika, prof. AWF.

Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło oczekiwania wszystkich uczestników. Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki do dyskusji, wymiany poglądów i nawiązania nowych znajomości owocujących projektami naukowymi i działaniami podnoszącymi jakość opieki nad pacjentami z chorobami nerek i układu moczowego. Zwiększająca się liczba uczestników na kolejnym cyklicznym wydarzeniu naukowym dowodzi, że przedsięwzięcie jest potrzebne.

 

Galeria