menu główne

2019 – IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
Kraków, 18 – 19 października 2019 roku

Fundacja Amicus Renis wraz z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także Sekcją Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym już po raz czwarty organizują Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone tematyce rehabilitacji pacjentów z chorobami nerek i układu moczowego. Spotkanie odbędzie się 18–19 października 2019 roku w murach AWF w Krakowie. Jego celem jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy i metod rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i dysfunkcjami w obrębie układu moczowego.

Patronat nad Sympozjum objęli:
Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne

Mamy nadzieję, że i tym razem zaszczycą nas swoimi wykładami znamienici specjaliści – lekarze nefrolodzy, transplantolodzy, urolodzy, ginekolodzy i fizjoterapeuci, zajmujący się problematyką rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo, czy z dysfunkcjami w obrębie miednicy mniejszej.

Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie było okazją do prezentacji wyników projektów badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach w Polsce, pochwalenia się własnymi osiągnięciami w pracy terapeutycznej oraz wymiany doświadczeń i inspiracją do współpracy.

Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie na IV Ogólnopolskie Sympozjum zostanie przyjęte przez uczelnie wyższe kształcące studentów na kierunku Fizjoterapia i Terapia Zajęciowa, jak również ośrodki naukowo-medyczne.

Sesje wykładowe i sesja plakatowa – 19.10.2019

Podczas sesji wykładowych podejmowana będzie problematyka rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, po transplantacji, a także profilaktyki i terapii chorób układu moczowego. Zachęcamy również studentów i młodych naukowców do udziału w sesji plakatowej.

Warsztaty – 18.10.2019

Uczestnicy Sympozjum będą mogli poszerzyć swoje umiejętności praktyczne na warsztatach tematycznych.

A. Fizjoterapeutyczne badanie zaburzeń napięcia mięśniowego obszaru miednicy
B. Trening funkcjonalny w rehabilitacji mężczyzn po radykalnej prostatektomii

Zachęcamy do czynnego i biernego udziału w sympozjum.

 Bardzo prosimy o rozpropagowanie informacji.

Komitet Organizacyjny