menu główne

2017 – III Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

W dniach 20 – 21 października 2017 w murach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie roku odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego.

Sympozjum zostało zorganizowane przez: Fundację Amicus Renis, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcję Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Patronat nad Sympozjum objęli: Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Aleksander Tyka, Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Partnerem Sympozjum była firma Fresenius Medical Care.

Uroczysta inauguracja odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zaproszonych gości przywitała Prezes Fundacji Amicus Renis dr inż. Anna Smoleńska. Swoją obecnością zaszczycili: prof. Jacek Durmała Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, dr Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i prof. Zbigniew Śliwiński – wieloletni Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii, prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecni byli również znamienici nefrolodzy polscy – profesorowie: Aleksandra Żurowska, Kazimierz Ciechanowski, Jacek A. Pietrzyk i Michał Holecki. Nie zabrakło Pracowników Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie z panią Prorektor prof. dr hab. Anną Marchewką i Dziekanem prof. dr hab. Markiem Pieniążkiem na czele, jak również wielu znakomitych gości z innych ośrodków w Polsce. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dr Katarzyna Chojak–Fijałka podkreśliła znaczenie rehabilitacji ruchowej w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Wykład inauguracyjny pt.” Od lotniska do Muzeum Lotnictwa” wygłosił Krzysztof Radwan – dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Koncert piosenki francuskiej zakończył spotkanie towarzyskie.

W Sympozjum wzięło udział około 100 uczestników, wykładowców i zaproszonych gości szczególnie zainteresowanych rehabilitacją pacjentów z chorobami nerek i układu moczowego. Obecni byli nefrolodzy, urolodzy, ginekolodzy, a przede wszystkim specjaliści z zakresu rehabilitacji, fizjoterapeuci oraz studenci.

W części wykładowej Sympozjum zaprezentowano 21 referatów w 5 sesjach tematycznych:

  • Aktywność fizyczna a funkcjonowanie nerek
  • Praktyczne aspekty rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
  • Rehabilitacja pacjentów po transplantacji nerki
  • Rehabilitacja dzieci z chorobami nerek i układu moczowego
  • Rehabilitacja dorosłych z chorobami układu moczowego

Nowością w tegorocznej edycji Sympozjum była Sesja Plakatowa, w której zaprezentowano 10 posterów. Decyzją moderatorów sesji wyróżniono pracę „Prawidłowe żywienie pacjentów przewlekle hemodializowanych jako jeden z elementów rehabilitacji” autorstwa dietetyczek Małgorzaty Szczypkowskiej i Małgorzaty Pach reprezentujących Fresenius NephroCare.

Wśród Uczestników Sympozjum dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty poszerzające umiejętności praktyczne niezbędne w pracy terapeutycznej. Anatomię palpacyjną obszaru miednicy niezbędną w diagnostyce i leczeniu przybliżyła mgr Teresa Gniewek. Praktyczne aspekty profilaktyki i terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie dna miednicy wg koncepcji Bebo® i metody Benity Cantieni przedstawiły dr Marta Curyło – certyfikowana terapeutka Bebo® i Małgorzata Żarnowska CANTIENICA®-Senior Teacher. Zagadnienia uroterapii i wspomagające ją terapie fizykalne zaprezentowała dr Katarzyna Józefowicz – pracująca w Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Podczas sympozjum firma BTL Polska Sp. z o.o. zaprezentowała urządzenie Salus Talent URO stosowane w schorzeniach uroginekologicznych i urologicznych wspomagające terapię pacjentów z nietrzymaniem moczu.

Sympozjum było ważnym przedsięwzięciem naukowym i organizacyjnym. Komitet Naukowy pod przewodnictwem dr Katarzyny Chojak-Fijałki pracował w składzie: prof. dr hab. Anna Marchewka, prof. dr hab. Marek Pieniążek, prof. dr hab. Jacek A. Pietrzyk. Natomiast organizację spotkania zawdzięczamy: dr inż. Annie Smoleńskiej, mgr Urszuli Chrabocie, mgr Danucie Maliszewskiej-Sobieraj i dr Marcie Curyło. Dzięki współdziałaniu stworzono warunki do przedstawienia osiągnięć naukowych, zainicjowania i pogłębienia współpracy środowisk działających na rzecz osób z chorobami nerek i układu moczowego. Była również okazja do odnowienia i nawiązania nowych znajomości oraz bardzo cennej wymiany doświadczeń. Jest to bardzo istotne ponieważ odpowiedzialność za leczenie pacjenta wymaga ogromnej wiedzy i systematycznego jej uzupełniania, a także współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Galeria