menu główne

2013 – I Ogólnopolskie Sympozjum
Rehabilitacja w Schorzeniach Nerek i Układu Moczowego

Z inicjatywy prof. Olgierda Smoleńskiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, gdzie kierował Zakładem Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, odbyło się w dniach 12 – 13 września 2013 roku I Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Schorzeniach Nerek i Układu Moczowego.

Organizatorem tego spotkania była Fundacja Amicus Renis, Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Grupa Robocza ds. Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym oraz Fresenius Medical Care. Patronat nad sympozjum objęli: Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor AWF w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek, a także Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.

Wśród wykładowców i moderatorów znaleźli się:

 • Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • Prof. dr hab. med. Krystyna Kiężopolska-Orłowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej,
 • Prof. dr hab. med. Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
 • Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski – Prorektor ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Prof. dr hab. med. Jacek Pietrzyk – Kierownik Kliniki Nefrologii Dziecięcej Katedry Pediatrii UJ CM
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Załuska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii Województwa Lubelskiego

Celem tego spotkania było przedstawienie problemów zdrowotnych u tych chorych i korzyści, jakie odnoszą z właściwie zaplanowanego i realizowanego programu wielopłaszczyznowego usprawniania. Brało w nim udział ok. 60 osób.

Wykłady prowadzone były w trzech sesjach tematycznych:

 • Wprowadzenie do rehabilitacji w nefrologii.
 • Rehabilitacja ruchowa w przewlekłej chorobie nerek.
 • Rehabilitacja w chorobach układu moczowego.

W pierwszym dniu sympozjum uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach poświęconych fizjoterapii  w nietrzymaniu moczu u kobiet. Pierwsze warsztaty pt. „Technika Josepha Hubertusa Pilatesa w inkontynencji moczu i zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej” prowadziła Anna Schabowska – instruktor Pilates, fizjoterapeutka. Drugie warsztaty pt. ”Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger i doświadczeń własnych” prowadziła Mirosława Wiechetek – fizjoterapeutka na co dzień pracująca w Szwajcarii. Uczestniczki miały okazję wysłuchać krótkiego wprowadzenia teoretycznego, po czym wykonywały ćwiczenia praktyczne z użyciem przyborów (woreczków z ryżem, piłek rehabilitacyjnych). W obu warsztatach uczestniczyło po 30 osób.

Spotkanie towarzyskie odbyło się pierwszego dnia wieczorem w hotelu Rubinstein na krakowskim Kazimierzu. Wykład inauguracyjny pt.” Moja przygoda ze Sportem” wygłosiła mgr Krystyna Murdzek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Jest ona absolwentką krakowskiej AWF, trenerem narciarstwa, nauczycielem wychowania fizycznego. Ma genetycznie uwarunkowaną chorobę nerek, która doprowadziła do ich niewydolności w następstwie czego musiała być hemodializowana. Miała sporo szczęścia i doczekała się przeszczepu nerki, z którą żyje już kilkanaście lat. Transplantację przeprowadził prof. Andrzej Chmura. Spotkanie dwóch pasjonatów sportu – mgr. K. Murdzek i prof. A. Chmury zaowocowało powołaniem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Do dziś Pani. Krystyna zdobyła ponad 30 medali podczas zawodów dla pacjentów.

Po uroczystej kolacji wystąpił Jan Wilga – solista Krakowskiej Opery i Operetki.

Po zakończonych obradach wszyscy uczestnicy Sympozjum potwierdzili celowość takich spotkań, dzięki którym można weryfikować metody rehabilitacyjne i wymieniać doświadczenia. Organizatorzy Sympozjum zaplanowali kontynuację spotkań w cyklach dwuletnich.

Komitet Organizacyjny pracował w składzie:

 • Prof. dr hab. Olgierd Smoleński
 • Prof. dr hab. Anna Marchewka
 • Dr Katarzyna Chojak-Fijałka
 • Mgr Urszula Chrabota
 • Mgr Danuta Sobieraj–Maliszewska
 • Lek. med. Nina Bejm-Wilczyńska

Galeria