III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, Kraków 20 – 21 października 2017 roku

Kontynuując inicjatywę śp. Pana Profesora Olgierda Smoleńskiego Fundacja Amicus Renis wraz z Wydziałem Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Sekcją Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Nefrologicznym   serdecznie zaprasza do  udziału w Sympozjum.

Program sesji i tematykę warsztatów znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach.

Szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach pogłębiających umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z pacjentami z  dysfunkcją dna miednicy.

Zapraszamy Studentów do bezpłatnego udziału w sesjach wykładowych.

 

Biuro zjazdu:
Konrad Kozioł   tel.  888 808 008
sympozjum@amicusrenis.pl

Danuta Maliszewska  tel. 788 684 234
danuta.maliszewska@amicusrenis.pl

                                                                                              Z krakowskimi pozdrowieniami

dr inż. Anna Smoleńska                                                     dr Katarzyna Chojak-Fijałka
Prezes Fundacji Amicus Renis                                          Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji