menu główne

2022 – XV KDD

XV Krakowskie Dni Dializoterapii

im. Profesora Olgierda Smoleńskiego
Kraków, 8 – 10 września 2022

W dniach 8 – 10 września 2022 roku odbyły się XV Krakowskie Dni Dializpterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego, których organizatorem była Fundacja Amicus Renis. Odbyły się stacjonarnie w Krakowie w hotelu SWING, w którym byli zakwaterowani Wykładowcy oraz duża część Uczestników. Miało to ogromny wpływ na wspaniałą atmosferę panującą podczas konferencji. Niekończące się dyskusje, które wywiązały się w trakcie wystąpień na sali wykładowej przenosiły się w kuluary, a często przekształcały się w rozmowy prywatne, których wszyscy byli spragnieni po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Dowodem tego, że 30 lat temu sformułowana koncepcja spotkań dializoterapeutów jako wspólna lekarzy, pielęgniarek, techników, dietetyków i rehabilitantów debata nad metodami leczenia dializami przetrwała do dziś i (cieszy się nadal powodzeniem czy lepiej mają nadal znaczenie) świadczy liczba uczestników stacjonarnych – prawie 450 osób i on-line około 400.

Dzięki ogromnej wiedzy znamienitych Wykładowców pod Honorowym Przewodnictwem Profesora Bolesława Rutkowskiego konferencja nadal szkoli i inspiruje. Honorowy patronat nad XV Krakowskimi Dniami Dializoterapii sprawuje od lat Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski. Do Komitetu Honorowego przyjęli zaproszenie: J. M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej – prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej – lek. stom. Robert Stępień, Przewodnicząca Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Tadeusz Wadas. Jak zawsze Krakowskie Dni Dializoterapii odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Doceniając pracę młodych nefrologów wręczana jest od kilku lat nagroda Pro Augmenis Nephrologiae za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii, opublikowana w latach 2021-2022 przez autorów, z których pierwszy jest w wieku do 40 lat. Nagrodę ufundowaną przez Fundację Amicus Renis otrzymała dr Elżbieta Brodalka z I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za pracę: Czy zabezpieczanie ujścia zewnętrznego cewnika Tenckhoffa opatrunkiem jest bezwzględnie konieczne?

Za ogromne zaangażowanie w rozwój nefrologii i dializoterapii w Krakowie oraz województwie małopolskim wręczono medal Fundacji Amicus Renis Pielęgniarce Oddziałowej z dawnej Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Transplantologii w Krakowie – pani Stanisławie Pawłowskiej.

Obrady odbywały się w dwóch salach konferencyjnych Swing – na żywo i Fokstrot – nagrywane do późniejszego odsłuchania. W 20 sesjach 93 znamienitych wykładowców podjęło zagadnienia z jakimi spotykają się lekarze i pielęgniarki w codziennej praktyce klinicznej na oddziale nefrologii, stacji dializ czy w poradni. Dyskutowano też na temat opieki koordynowanej w nefrologii oraz roli cyfryzacji w medycynie. Ponadto prezentowane były tematy dotyczące wypalenia zawodowego pielęgniarek, lekarzy oraz możliwe działania prewencyjne w tym zakresie. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas konferencji przyczyni się do doskonalenia opieki nad pacjentami, a tym samym zwiększy satysfakcję lekarzy i pielęgniarek z wykonywanej pracy.

Dopełnieniem części naukowej była w dwóch salach Fokstrot oraz Charleston prezentacja bardzo ciekawych ofert Firm na ich stoiskach wystawienniczych.

Uczestnicy otrzymali od Firm w formie materiałów konferencyjnych bardzo ciekawe poradniki dla pacjentów dotyczące diety w przewlekłej chorobie nerek przed dializą i w okresie leczenia zachowawczego, materiały podsumowujące metody leczenia przewlekłego oraz informacje związane z wyprzedzającym przeszczepieniem nerki. Interesującą pozycją jest raport na temat przyszłości finansowania leczenia nerkozastępczego.

XV Krakowskie Dni Dializoterapii uzyskały certyfikat INFARMY oraz opinię POLMEDU, a za udział Uczestnicy otrzymali imienny certyfikat i 17 punktów edukacyjnych. Wykłady zostały zarchiwizowane i udostępnione przez 3 miesiące po konferencji.

W drugim dniu obrad Fundacja Amicus Renis zaprosiła wieczorem wszystkich Uczestników na koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem. W ten sposób chcieliśmy wyrazić wdzięczność oraz uznanie wszystkim Lekarzom i Pielęgniarkom za ciężką pracę, codzienny trud, ogromne zaangażowanie i poświęcenie podczas pandemii.

Galeria