menu główne

2014 – XI KDD

XI Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 4 – 6 września 2014

W dniach 4 – 6 września 2014 roku w Krakowie odbyły się XI Krakowskie Dni Dializoterapii, które zostały zorganizowane przez Fundację Amicus Renis po raz pierwszy w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva na krakowskim Kazimierzu pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Komitet Honorowy objęli: J. M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej – prof. dr hab. Andrzej Matyja.

Uroczystość rozpoczął  tradycyjnie hejnał mariacki. Były elementy couleur local, krótkie resume historii polskiej dializoterapii zaprezentowane przez jednego z jej pionierów – dr. med. Zbigniewa Fałdę. Wykład  inauguracyjny wygłosił Rektor UJ prof. dr hab. Franciszek Ziejka pt. „650 lat temu – 3 wielkie jubileusze”. Galę otwarcia zakończył koncert zespołu Zakopower, który został znakomicie przyjęty przez wszystkich uczestników. Tegoroczne KDD zgromadziły rekordową liczbę – ponad 1450 uczestników, a w 30 sesjach wykłady prowadziło 152 osoby. To najliczniejsze spotkanie spośród dotychczasowych. O randze KDD decydował od początku udział prawdziwych sław polskiej nefrologii: Fransiszka Kokota, Magdaleny Durlik, Mariana Klingera, Andrzeja Książka, Bolesława Rutkowskiego, Andrzeja Więcka i wielu innych, których nie sposób wymienić. Także problematyka obejmująca wszystkie zagadnienia dotykające tej specjalności – od analizy szczególnych przypadków – przez doświadczenia współpracujących specjalności medycznych, po  historię nefrologii, a także perspektywy rozwoju nefrologii, miały wpływ na tak liczne przybycie uczestników.

Podczas XI KDD ogłoszono, że Fundacja Amicus Renis z inicjatywy prof. Olgierda Smoleńskiego ustanowiła:
– nagrodę Pro Augmentis Nephrologiae za najlepszą pracę w języku polskim z zakresu  nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii, opublikowaną w ostatnich 2 latach  przez autora  (pierwszy autor) w wieku do 40 lat. Nagroda przyznawana będzie w wysokości 5 000 zł,
– medal Fundacji Amicus Renis przyznawany będzie wybitnym osobom za upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek, wspieranie nauki oraz pomoc chorym.
Nagroda i medal przyznawane będą co dwa lata i wręczane na Krakowskich Dniach Dializoterapii.

Bardzo różnorodne obrady toczyły się w pięciu równoległych sesjach. Wśród nich wielkim zainteresowaniem cieszyła się sesja prowadzona przez Małgorzatę Liber na temat „Organizacji stacji dializ jako wyzwania dla pielęgniarek”. Mówiła o tym też szerzej sesja Tomasza Prystackiego, analizująca zależność pomiędzy formami zarządzania stacjami a efektywnością hemodializy. Na salach zgromadzono wielu szefów jednostek państwowych i prywatnych zaangażowanych w procesy dializoterapii i dlatego stanowiła ona dobre forum wymiany doświadczeń.

Dwie sesje poświęcono problemom technicznym zabiegów hemodializy i dializy otrzewnowej. Zaproszono najlepszych chirurgów, którzy zajmują się tymi problemami i połowę czasu spotkań stanowiły odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące wytwarzania dostępu naczyniowego. Ta dyskusja była próbą ujednolicenia procedur medycznych w tym zakresie. Ważnym tematem były relacje między nefrologią a kardiologią, omawiane na sesji „Czy kardiolog jest przyjacielem nefrologa?”, a dyskusja była moderowana przez Jacka Imielę, Krajowego Specjalistę ds. Chorób Wewnętrznych.

W miarę postępu medycyny i metod dializoterapii wydłuża się wiek osób dializowanych, stąd powstaje coraz poważniejszy problem – jak dializować seniora. Mówił o tym Bolesław Rutkowski prezes Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, podkreślając odrębności jakie występują w leczeniu takich chorych.
Osobnym, ważnym tematem była cukrzycowa choroba nerek, którą referowali Władysław Grzeszczak i Edward Franek. Medycyna potrafi przedłużać życie diabetyków, ale za tym idzie zwiększona liczba powikłań, a w tym także komplikacje nefrologiczne.

Całkiem nowym  problemem jest rehabilitacja  chorych dializowanych, która została zapoczątkowana w naszym kraju właśnie w Krakowie. Już po raz trzeci w dziejach KDD odbyła się sesja poświęcona rehabilitacji.

Ponadto dyskutowano na spotkaniu moderowanym przez Teresę Weber, wybitną specjalistkę medycyny paliatywnej (CMUJ) o moralnych i etycznych problemach z jakimi niemal codziennie spotyka się lekarz.

Podczas konferencji na specjalnej sesji mogli też zabrać głos pacjenci. Motywem przewodnim rozmów była kwestia zrzeszania się, w ramach  organizacji lokalnych, ogólnopolskich, czy europejskich.

Spotkanie towarzyskie w piątkowy wieczór rozpoczęła Grupa Taneczna V.I.P., bawił też wszystkich znakomity komik – mistrz sztuki kabaretowej i cyrkowej, aktor, mim i klaun – MAGIK FELIX – Andrzej Talkowski. Uczestników spotkania w egzotyczny świat Orientu wprowadziła HAYFA – tancerka Bellydance w czasie występu Teatru VIS A VIS. Gościł też afrykański zespół SASA NI AFRICA składający się ze studentów pochodzących z Konga, Kenii, Tanzanii i Ghany. Z wielkim zachwytem przez wszystkich został przyjęty nocny wykład prof. Zdzisława Ryna  „Medycyna na szczytach gór”.

Dniom Dializoterapii towarzyszyły też wystawy problemowe: „Dzieje dializy otrzewnowej”  J. Ostrowskiego i B. Rutkowskiego powstała we współpracy z firmą Baxter Polska oraz wystawa prac osób dializowanych i po przeszczepie.

Podczas konferencji swoje produkty medyczne prezentowało 20 wystawców.

Galeria