menu główne

2018 – XIII KDD

XIII Krakowskie Dni Dializoterapii

im. Profesora Olgierda Smoleńskiego
Kraków, 6 – 8 września 2018

W dniach  6-8 września 2018 roku odbyły się w Krakowie XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego. Ich organizatorem była jak zwykle Fundacja Amicus Renis. Komitet Naukowy tworzyli najwięksi eksperci z dziedziny nefrologii, kardiologii, transplantologii i urologii, a przewodniczącym był prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski.

Komitet Organizacyjny działał pod kierownictwem mgr Małgorzaty Liber. Wykład inauguracyjny pt. „O niedermatologicznych pypciach na języku” wygłosił dr hab. Michał Rusinek. Gala Otwarcia XIII KDD odbyła się w Starej Zajezdni Kraków by DaSilva na krakowskim Kazimierzu pod honorowym Patronatem Prezydenta miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Komitet Honorowy zaszczycili: J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – lek. stom. Robert Stępień oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas.

Dopełnieniem programu naukowego zjazdu było wręczenie podczas inauguracji nagrody Pro Augmentis Nephrologiae za najlepszą pracę opublikowaną w ostatnich 2 latach  w języku polskim z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii. Nagrodę pieniężną wraz ze statuetką Fundacji otrzymali lekarze Aleksander Kowal i Marta Lasota za wspólną pracę „Niedostateczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych wśród chorych dializowanych”. Ponadto przyznano dyplom honorowy młodym badaczom: Marcie Rydzewskiej, Maciejowi Edwardowi Małyszko, Natalii Annie Drobek i Adiannie Zajkowskiej, wywodzącym się z Koła Naukowego za pracę „Studenci ratownictwa medycznego promują ideę transplantacji narządów”. Medal Amicus Renis w tym roku przyznano prof. dr. hab. n. med. Bolesławowi Rutkowskiemu za zasługi dla nefrologii i dializoterapii oraz wieloletnią opiekę naukową nad Krakowskimi Dniami Dializoterapii i stale czynny udział w tworzeniu czasopisma dla pacjentów Dializa i Ty.

W ramach  naukowej aktywności młodych lekarzy firma Fresenius NephroCare ustanowiła 3 nagrody, które wręczył Dyrektor Medyczny dr med. Mirosław Kroczak następującym osobom: Bartoszowi Kaźmierczakowi,  Joannie Bajer-Korzeniowskiej i Agnieszce Pacześniowskiej.

Zarekomendowany został przez prof. dr hab. med.  Alicję Dębską-Ślizień i dr n. med. Magdalenę Jankowską poradnik dla pacjentów oraz ich rodzin pt.„Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek”. Jest on pracą zbiorową specjalistów z nefrologii i transplantologii, nefrologii dziecięcej i radiologii z całej Polski.

Dr Katarzyna Chojak-Fijałka i mgr Urszula Chrabota przedstawiły po raz pierwszy opracowany przez siebie plakat  edukacyjny „Ćwiczenia dla osób hemodializowanych”.

Miejscem obrad było tradycyjnie Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie. Wzięło w nim udział prawie 900 osób reprezentowanych przez lekarzy: nefrologów, transplantologów, urologów i kardiologów oraz pielęgniarki dializacyjne, dietetyków, psychologów, techników i rehabilitantów. Program konferencji był niezwykle zróżnicowany. W 30 sesjach wygłoszonych zostało 114 wykładów dotyczących aktualnych problemów nefrologii i dializoterapii. Odbyły się również 2 sesje w formie  warsztatów zajęciowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. W konferencji brało udział 16 wystawców, którzy prezentowali nowy sprzęt i produkty medyczne.

Galeria