menu główne

2021 – XIV KDD

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii

im. Profesora Olgierda Smoleńskiego
Kraków, 2 – 3 września 2021 ON-LINE

Po trzyletniej przerwie Kraków znowu gościł znamienitych specjalistów, dzięki którym utworzony rok temu program XIV Krakowskich Dni Dializoterapii mógł być w nieco skróconej formie zrealizowany w dniach 2 – 3 września 2021 roku. Z uwagi jednak na sytuację epidemiczną forma spotkania z uczestnikami przeniosła się do przestrzeni wirtualnej.

Konferencja odbyła się w hotelu Mercure, gdzie prowadzone były wykłady, których on-line słuchali uczestnicy. Tradycyjnie rozpoczął ją hejnał z Wieży Mariackiej oraz wykład inauguracyjny prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego nt. „Sztuka bycia człowiekiem”. Przyjętym od kilku lat zwyczajem podczas tych DNI jest nadawanie medalu Fundacji Amicus Renis osobie zasłużonej dla nefrologii i dializoterapii za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu nowoczesnej wiedzy o chorobach nerek, popularyzacji nauki i pomocy chorym. W tym roku medal otrzymał dr n. med. Waldemar Letachowicz z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu.

Kolejnym, miłym punktem programu poza merytorycznego była nagroda „Pro Augmenis Nephrologiae” Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego za najlepszą pracę w ostatnich 2 latach, której pierwszy autor jest w wieku do 40 lat. Jej fundatorem jest Fundacja Amicus Renis. W drodze konkursu nagrodę pieniężną wraz ze statuetką Fundacji otrzymała dr Beata Bulwin za pracę: „Migotanie przedsionków u chorych hemodializowanych – czy skale oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych są przydatne w tej grupie chorych?”, której współautorami są: Kacper Białowąs, Małgorzata Nowicka, Paweł Stróżecki, Jacek Manitius. Publikacja jest efektem pracy Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Merytoryczną część konferencji rozpoczął panel dyskusyjny prowadzony przez dr Tomasza Prystackiego – prezesa Fresenius Medical Care, prof. dr hab. med. Ryszarda Gellerta – konsultanta krajowego w dziedzinie efrologii oraz prof. dr hab. med. Wojciecha Załuskę – rektora Uniwersytetu edycznego w Lublinie. Dotyczył on opieki koordynowanej i jej perspektyw nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. Celem była wymiana zdań na temat poprawy jakości opieki i wyników leczenia oraz poprawa dostępności świadczeń niezbędnych do zmniejszenia liczby powikłań w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby nerek.

Podczas konferencji odbyło się 10 sesji, w których wygłoszono 44 wykłady. Przedstawiono najnowsze wyniki badań i doświadczenia praktyczne w procesie leczenia pacjenta dializowanego i po transplantacji nerki. Była możliwość wymiany poglądów i wyników badań, a zdobyta wiedza przez Uczestników będzie przydatna w pracy z pacjentami nefrologicznymi.

Interesującym punktem programu był zarekomendowany Praktyczny poradnik: „Dializa – jak się odżywiać?” przez dr hab. n. med. Magdalenę Jankowską (Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUM) i prof. dr hab. n. med. Sylwię Małgorzewicz (Katedra Żywienia Klinicznego GUM oraz Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku). Książka zawiera wiele cennych porad, które mogą uchronić pacjentów przed wieloma niekorzystnymi następstwami przewlekłej choroby nerek. Ponadto zaproponowane przepisy pochodzące z kuchni śródziemnomorskiej zostały zaadaptowane do potrzeb chorych dializowanych.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Naukowym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, a Patronat Honorowy objęli: Prezydent Miasta Krakowa – prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Jego Magnificencja Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej – lek. stom. Robert Stępień oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Tadeusz Wadas.

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii uzyskały certyfikat INFARMY oraz opinię POLMEDU. Za udział Uczestnicy otrzymali imienny certyfikat i 15 punktów edukacyjnych. Wykłady zostały zarchiwizowane i udostępnione przez 30 dni po konferencji.

Galeria