menu główne

2012 – X KDD

X Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 6 – 8 września 2012

W dniach  6 – 8 września 2012 roku zostały zorganizowane w Krakowie przez Fundację Amicus Renis Jubileuszowe X Krakowskie Dni Dializoterapii pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Komitet Honorowy zaszczycili: Prezydent miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowe Izby Lekarskiej prof. dr hab. Andrzej Matyja.

Uroczyste otwarcie odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny pt. „Wszechświat – środowisko człowieka” wygłosił prof. Michał Heller.

Podczas uroczystości Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski uhonorował dr. n. med.  Romualda Dropa odznaką Honoris Gratia za przeprowadzenie wraz z zespołem pierwszego  przeszczepu nerki w Krakowie w 1976 roku. Ponadto wyróżnienia otrzymali technicy Stacji Dializ, mający ogromne doświadczenie, wręcz pasjonaci, nestorzy o ponad 20-letnim stażu:  Wiesław Korbacz, Stefan Kramorz, Włodzimierz Szpak, Kazimierz Kot i Piotr Szulc.

W części artystycznej wystąpiła Anna Dymna recytując wiersze Wisławy Szymborskiej oraz kwartet smyczkowy Obsession ze swoim recitalem. Piątkowy wieczór jubileuszowego spotkania towarzyskiego rozpoczął się widowiskiem tanecznym z ogniem w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia SIRRION. Kolejne godziny umiliły: Joanna Możdżan z recitalem „Repeter – pod dachami Paryża”, a także w widowisku „Pół godziny z Krakowem” – znani krakowscy artyści – Jan Nowicki z poezją, Franciszek Serwatka w piosenkach “Cyrulika”  oraz muzycy z “Piwnicy pod Baranami”. Na zakończenie  wystąpił Ścibor Szpak w zabawnym recitalu kabaretowym.

Obrady w kolejnych dniach odbywały się w 5 salach Nowohuckiego Centrum Kultury, w których brało udział około 1400 osób. Problemy nefrologiczne poruszane były w 35 sesjach przez 149 wykładowców.

W konferencji wzięło udział 19 wystawców prezentujących swoje produkty medyczne. Krakowskim Dniom towarzyszyły wystawy: Janusza Ostrowskiego „Dzieje dializy otrzewnowej w Polsce”, prace osób dializowanych i po przeszczepie oraz malarzy Nowej Huty.

Galeria