menu główne

2008 – VIII KDD

VIII Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 4 – 6 września 2008

W dniach 4 – 6 września 2008 roku Fundacja Amicus Renis była organizatorem VIII  Krakowskich Dni Dializoterapii. Uroczyste otwarcie Krakowskich Dni odbyło się w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Zdzisław Mach pt. „Polska, Polacy, Europa”. Podczas uroczystości Prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył odznakę Honoris Gratia:
• prof. Olgierdowi Smoleńskiemu – twórcy Krakowskich Dni Dializoterapii,
• mgr. inż. Janowi Malkiewiczowi – projektantowi i realizatorowi pierwszych stacji dializ w Polsce: w Przemyślu, Rybniku, Klinice Nefrologii w Katowicach, Grodzisku Mazowieckim i Pediatrycznym Ośrodku Dializy w Toruniu,
• Marii Krystynie Piotrowskiej – pielęgniarce oddziałowej stacji dializ za nowatorskie rozwiązania w pierwszych latach dializoterapii,
• prof.  Zbylutowi Twardowskiemu – uznanemu autorytetowi w świecie dializoterapii.

Dyplom Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wręczono dr n.med. Zofii Rancewicz.

Podczas uroczystego wieczoru odbyła się promocja książki Choroby nerek pod redakcją Michała Myśliwca. W niezwykle zabawną atmosferę wieczoru wprowadził zebranych, prof. Bolesław Rutkowski, przedstawiając nową humorystyczną pozycję w literaturze nefrologicznej,  pod tytułem Poczet Nefrologów Polskich, którego był pomysłodawcą i redaktorem.
Miły wieczór w teatrze zakończył recital Zbigniewa Wodeckiego.

Wykłady w kolejnych dniach odbywały się w Nowohuckim Centrum Kultury. Brało w nich udział około 1400 osób. Obrady prowadzone były w 4 salach, w których wygłoszono 124 wykłady w 32 sesjach.

Spotkanie towarzyskie tradycyjnie odbyło się w NCK w piątek wieczorem. Czas rozmów umilił recital Grzegorza Turnaua, wykłady Mieczysława Czumy i Leszka Mazana z „Krakauerologii z dużą dawką medycyny”. Na zakończenie wieczoru odbyła się noc pieśni i poezji w wykonaniu Leszka Długosza i Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej: „Po co ja  to wszystko…”

W konferencji wzięło udział 22 wystawców prezentujących swoje produkty medyczne.

Galeria