menu główne

2016 – XII KDD

XII Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 8 – 10 września 2016

W dniach  8-10 września 2016 roku odbyły się w Krakowie XII Krakowskie Dni Dializoterapii, które są konferencją Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Amicus Renis, pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym pełnili prof. dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk,  prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski oraz  mgr Małgorzata Liber.

Gala otwarcia XII KDD kolejny raz odbyła się w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva na krakowskim Kazimierzu pod honorowym Patronatem Prezydenta miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, a Komitet Honorowy zaszczycili: J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowe Izby Lekarskiej – prof. dr hab. Andrzej Matyja oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas. W atmosferę konferencji wprowadził uczestników prof. B. Rutkowski krótkim wspomnieniem o Twórcy Krakowskich Dni Dializoterapii pt. „Przypomnienie o pewnym Krakusie, któremu coś jesteśmy winni”. Intrygujący wykład inauguracyjny pt. O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”, czyli dlaczego wspinamy się tak wysoko? wygłosił dr Wojciech Swędzioł z Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Dopełnieniem programu naukowego było wręczenie nagrody Pro Augmentis Nephrologiae za najlepszą polską pracę opublikowaną w ostatnich 2 latach z zakresu nefrologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów dializoterapii. Nagrodę ufundowaną przez Fundację Amicus Renis otrzymała mgr Paulina Borek – dietetyk z Uniwersytetu Gdańskiego, za pracę „Ryzyko utraty masy ciała i stan odżywienia pacjentów hemodializowanych”. Ponadto po raz pierwszy przyznano medal Amicus Renis mgr Małgorzacie Liber, pielęgniarce z Krakowa za zasługi dla nefrologii i dializoterapii oraz wieloletnią działalność na rzecz Fundacji.

Tradycją krakowskich spotkań  jest  promowanie nowych podręczników, książek o tematyce nefrologicznej. Stąd i tym razem zarekomendowano: Poradnik dla pacjentów po przeszczepieniu nerki – wydanie III, którego autorami są Alicja Dębska-Ślizień, Zbigniew Śledziński i Bolesław Rutkowski. oraz  podręcznik dla pielęgniarek: Dostęp naczyniowy – opieka i nakłuwanie przetoki AVF, autorstwa Teresy Parisotto i Jitki Pancirovej. Wyróżnione pielęgniarki: Aneta Trzcińska, Anna Wruk, Marzena Krupińska, Anna Kliś i Aneta Cekała otrzymały Poradnik z dedykacją od autorów.

Obrady miały miejsce tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wzięło w nim udział 1221 osób reprezentowanych przez lekarzy – wybitnych specjalistów z dziedziny nefrologii, transplantologii, urologii i chorób wewnętrznych, pielęgniarki dializacyjne, dietetyków, psychologów, techników, rehabilitantów oraz pacjentów z całego kraju i z zagranicy. Przygotowany przez Komitet Naukowy Zjazdu program był bardzo zróżnicowany i obszerny. W 30 sesjach wygłoszonych zostało 127 wykładów dotyczących aktualnych problemów nefrologii i dializoterapii, odbyły się również 3 sesje w formie  warsztatów zajęciowych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.
W konferencji brało udział 23 wystawców, którzy prezentowali nowy sprzęt i produkty medyczne wykorzystywane w leczeniu chorób nerek.

Podczas zakończenia zjazdu Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego prof. dr hab. med. Michał Nowicki poinformował wszystkich, iż Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2016 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia stałego patronatu Krakowskim Dniom Dializoterapii, wpisując je na listę wydarzeń współorganizowanych przez PTN. Ponadto zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Fundacji Amicus Renis o nadanie temu wydarzeniu nazwy Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego dla uczczenia pamięci twórcy i wieloletniego organizatora KDD. Zarząd Fundacji przyjął tę propozycję i ogłosił iż  kolejne XIII KDD odbędą się w dniach 6-8 września 2018 i będą nosić nazwę ich Twórcy.

Galeria