menu główne

1993 – I KDD

I Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 15-16 października 1993

W dniach  15 – 16 października 1993 roku doc. dr hab. n. med.  Olgierd Smoleński wraz z personelem Oddziału Nefrologii i Dializoterapii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie zorganizował po raz pierwszy Krakowskie Dni Dializoterapii. Celem tego spotkania było wypracowanie wspólnych metod leczenia i tym samym polepszenie jakości życia chorych dializowanych. Powołana w 1994 roku przez docenta – jednego z głównych pięciu Fundatorów – Fundacja Amicus Renis miała na celu popularyzację wiedzy na temat chorób nerek, ich profilaktyki i leczenia.

Uroczyste otwarcie I KDD odbyło się w Szpitalu im. L.Rydygiera. Dokonali go Dyrektor Departamentu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dr n. med. Irena Marcinek i Dyrektor Szpitala dr n. med. Andrzej Hydzik oraz doc. Olgierd Smoleński. Obecny na uroczystości był też Dyrektor Szpitala ds. technicznych Antoni Jagoda oraz naczelna pielęgniarka szpitala Danuta Prokopczak. Kwiatami powitani zostali profesorowie: Zofia Wańkowicz i Zygmunt Hanicki. Uroczysty obiad odbył się w Restauracji Wierzynek, po którym część gości udała się na kabaret do Piwnicy pod Baranami, a część na Krakowski Kazimierz do Restauracji Ariel, gdzie odbył się koncert muzyki rosyjskiej, cygańskiej i żydowskiej w wykonaniu zespołu Kamerata.

Obrady miały miejsce na terenie szpitala. W skromnych warunkach ponad 250 uczestników brało udział w sesjach, w których wygłoszono pierwsze referaty, dyskutowano i wymieniano doświadczenia. Było to podstawą do wyciągnięcia wniosku, że istnieje potrzeba takich spotkań. Postanowiono zatem je kontynuować.

Galeria