VIII Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach 4 – 6 września 2008 roku Fundacja Amicus Renis była organizatorem VIII  Krakowskich Dni Dializoterapii. Uroczyste otwarcie Krakowskich Dni odbyło się w  Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Zdzisław Mach p.t.: “Polska, Polacy, Europa”. Podczas uroczystości Prezydent Jacek Majchrowski odznakę „Honoris Gratia” wręczył:

1. prof. Olgierdowi Smoleńskiemu – twórcy Krakowskich Dni Dializoterapii,
2. mgr. inż. Janowi Malkiewiczowi – projektantowi i realizatorowi pierwszych stacji dializ w Polsce: w Przemyślu, Rybniku, Klinice Nefrologii w Katowicach, Grodzisku Mazowieckim i Pediatrycznym Ośrodku Dializy w Toruniu,
3. Marii Krystynie Piotrowskiej – pielęgniarce oddziałowej stacji dializ za nowatorskie rozwiązania w pierwszych, pionierskich latach dializoterapii,
4. prof.  Zbylutowi Twardowskiemu – uznanemu autorytetowi w świecie dializoterapii.


Dyplom Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wręczono dr med. Zofii Rancewicz.

Podczas uroczystego wieczoru odbyła się promocja książki: “Choroby nerek” pod redakcją Michała Myśliwca. W niezwykle zabawną atmosferę wieczoru wprowadził zebranych, prof. Bolesław Rutkowski, przedstawiając nową humorystyczną pozycję w literaturze nefrologicznej,  pod tytułem “Poczet Nefrologów Polskich”, którego jest  pomysłodawcą i redaktorem.
Miły wieczór w teatrze zakończył recital Zbigniewa Wodeckiego.

Wykłady w kolejnych dniach odbywały się w Nowohuckim Centrum Kultury. Brało w nich udział około 1400 osób. Obrady prowadzone były w 4 salach, w których wygłoszono 124 wykłady w 32 sesjach. Wśród nich dwie były konferencją okrągłego stołu. Ich tematyka była następująca:
♦ Jak pokochałem układ renina–angiotensyna–aldosteron
♦ Nowoczesna hemodializa – co to znaczy? (konferencja okrągłego stołu)
♦ Optymalizacja leczenia dializacyjnego
♦ Dializoterapia i przeszczepianie nerki – ważne dla praktyki klinicznej nowości. Własne doświadczenia
♦ Nowe i stare czynniki stymulujące erytropoezę w leczeniu niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
♦ Elementy prawa medycznego
♦ Problemy kwalifikacji do zabiegu przeszczepienia nerki
♦ Brudne ręce w medycynie
♦ Co to jest adekwatna dializa?
♦ Moja najtrudniejsza dializa
♦ Optymalizacja leczenia diuretykami w przewlekłej niewydolności nerek
♦ Problemy psychologiczne chorych dializowanych – warsztaty
♦ Miejsce metod ciągłych w leczeniu wspomagającym
♦ Z doświadczeń pielęgniarstwa dializacyjnego
♦ Świąd dializacyjny
♦ O nas – dializoterapia  w oczach pacjenta
♦ Ciekawe przypadki z dializacyjnej praktyki klinicznej
♦ Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w przewlekłej niewydolności nerek
♦ Problemy nefrologiczne w oddziale intensywnej terapii
♦ Nowe kierunki rozwoju dializy otrzewnowej
♦ Dializa otrzewnowa – bliżej praktyki
♦ Bioetyka nowych technologii w dializoterapii
♦ Co nowego w przewlekłej chorobie nerek? (konferencja okrągłego stołu)
♦ Problemy kardiologiczne u chorych dializowanych w podeszłym wieku
♦ Niewydolność serca u chorych dializowanych
♦ Powikłania sercowo-naczyniowe u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych nerkozastępczo
♦ Schorzenia układu pokarmowego u chorych leczonych nerkozastępczo
♦ Ostra i przewlekła niewydolność krążenia u dializowanych w oczach kardiologa i nefrologa
♦ Wpływ przetok Bresci na układ krążenia
♦ Nowotwory u chorych dializowanych
♦ Ciąża u chorych dializowanych
♦ Wybrane problemy w dietoterapii pacjentów dializowanych

Spotkanie towarzyskie tradycyjnie odbyło się w NCK w piątek wieczorem. Czas rozmów umilił recital Grzegorza Turnaua, wykłady M. Czumy i L. Mazana z krakauerologii z dużą dawką medycyny. Na zakończenie wieczoru odbyła się noc pieśni i poezji w wykonaniu Leszka Długosza i Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej: „Po co ja  to wszystko…”
W konferencji wzięło udział 22 wystawców prezentujących swoje produkty.