X Krakowskie Dni Dializoterapii

W dniach  6 – 8 września 2012 roku zostały zorganizowane w Krakowie przez Fundację Amicus Renis Jubileuszowe X Krakowskie Dni Dializoterapii pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Komitet Honorowy zaszczycili: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Przewodniczący Małopolskiej Izby Lekarskiej prof. dr hab. Andrzej Matyja.

Uroczyste otwarcie odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Wykład inauguracyjny p.t.: “Wszechświat – środowisko człowieka” wygłosił prof. Michał Heller.

Podczas uroczystości Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uhonorował dr Romualda Dropa odznaką Honoris Gratia za przeprowadzenie wraz z zespołem pierwszego  przeszczepu nerki w Krakowie w 1976 roku. Ponadto wyróżnienia otrzymali technicy Stacji Dializ, mający ogromne doświadczenie, wręcz pasjonaci, nestorzy o ponad 20-letnim stażu:  Wiesław Korbacz, Stefan Kramorz, Włodzimierz Szpak, Kazimierz Kot i Piotr Szulc.

W części artystycznej wystąpiła Anna Dymna recytując wiersze Wisławy Szymborskiej oraz kwartet smyczkowy Obsession ze swoim recitalem. Piątkowy wieczór jubileuszowego spotkania towarzyskiego rozpoczął się widowiskiem tanecznym z ogniem w wykonaniu Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia SIRRION. Kolejne godziny spotkania towarzyskiego umiliły: Joanna Możdżan z recitalem “Repeter – pod dachami Paryża”, a także w widowisku „Pół godziny z Krakowem” – znani krakowscy artyści – Jan Nowicki z poezją, Franciszek Serwatka w piosenkach “Cyrulika”  oraz muzycy z “Piwnicy pod Baranami”. Na zakończenie  wystąpił Ścibor Szpak w zabawnym recitalu kabaretowym.

Obrady w kolejnych dniach odbywały się w 5 salach Nowohuckiego Centrum Kultury, w których brało udział około 1400 osób. Tematy poruszane w 35 sesjach, a wygłoszone przez 149 wykładowców były następujące:

 • ♦ Prawidłowe wykorzystanie dostępu naczyniowego w czasie hemodializy
 • ♦ Pacjent dializowany – dostęp naczyniowy i nie tylko, praktyczne podejście do
 • trudnych problemów klinicznych
 • ♦ Realizacja ustawy o zakażeniach w stacjach dializ
 • ♦ Dializoterapia w cukrzycy
 • ♦ Aktualności w dializoterapii otrzewnowej
 • ♦ Niedoceniane aspekty hemodializ
 • ♦ Apodikiny i cytokiny prozapalne u chorych z przewlekłą choroba nerek
 • ♦ Witamina D – to jest to
 • ♦ Wtórna nadczynność przytarczyc – rola pielęgniarki w jej leczeniu
 • ♦ Indywidualna jakość dializy – znaczenie kliniczne i ekonomiczne
 • ♦ Zgłoszenie chorego z określonym problemem do Krajowej Listy Oczekujących i
 • przebieg potransplantacyjny
 • ♦ Pacjent z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym (dyskusja ekspertów)
 • ♦ Nowe problemy i nasze działanie
 • ♦ Nadciśnienie tętnicze u pacjentów ze schyłkową niewydolniością nerek, leczonych dializami; patomechanizm oraz leczenie
 • ♦ Leczenie ciężkiej niewydolności sercowej za pomocą dializy otrzewnowej – wspólny projekt kardiologów i nefrologów
 • ♦ Nagła śmierć sercowa u chorych dializowanych
 • ♦ Odpowiedzialność prawna pielęgniarki stacji dializ w świetle zmian w prawie
 • ♦ Dializoterapia w intensywnej terapii
 • ♦ Intensywna hemodializa
 • ♦ Czy więcej znaczy lepiej?
 • ♦ Nefroekonomia
 • ♦ Niedoczynność nerek pokontrastowa
 • ♦ Monitorowanie chorego hemodializowanego
 • ♦ Efektywność i ekonomiczne aspekty leczenia niedokrwistości
 • ♦ Agresja w zespołach dializacyjnych
 • ♦ Chory dializowany u lekarza rodzinnego
 • ♦ Rehabilitacja w chorobach układu moczowego
 • ♦ Z codziennej praktyki dializacyjnej
 • ♦ Ostra niewydoloność nerek jako problem etyczny
 • ♦ Farmakokinetyka leków stosowanych w dializoterapii otrzewnowej – nowości
 • ♦ Jakość życia pacjentów hemodializowanych w świetle badań Qc vs QL (dyskusja ekspertów)
 • ♦ Kardiolog i nefrolog – małżeństwo z miłości czy konieczności
 • ♦ Kuchnia chorych dializowanych
 • ♦ Jak zachować się wobec agresywnego chorego (warsztaty)

W konferencji wzięło udział 19 wystawców prezentujących swoje produkty. Krakowskim Dniom towarzyszyły wystawy: Janusza Ostrowskiego “Dzieje dializy otrzewnowej w Polsce”, prace osób dializowanych i po przeszczepie oraz malarzy Nowej Huty.